Декларация за поверителност

Кой е отговорен за обработката на лични данни?

Идентичност: Medalab Research SL –

Данъчен адрес: Urbanization Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, парцел 24, 12579, Alcossebre, (Castellón)

NIF: B12886263

Пощенски адрес: Avda Las Fuentes 11E, 1579 Alcossebre, Castellón.

Телефон: 682640553

Имейл: info@medalab.com

Какви лични данни се събират и как се получават?

„В Medalab Research SL ние обработваме информацията, която ни предоставяте, за да ви предоставим исканата услуга и да извършим фактурирането ви. Поради тази причина ние събираме данни за име, фамилия, адрес, телефонен номер, DNI/NIF/номер на паспорт или друг еквивалентен документ, който ни позволява да изготвяме фактури съгласно Кралски указ 1619/2012 от 30 ноември.

Тези данни идват от:

Форми за контакт.

Формуляри за регистрация на клиенти.

Колко време се съхраняват данните?

Предоставените данни ще бъдат съхранявани, докато се поддържат търговските взаимоотношения или за времето, необходимо за спазване на законови задължения и за поемане на евентуални отговорности, които могат да възникнат от спазването на целта, за която са събрани данните.

С кого се споделят данните?

Никакви данни няма да бъдат съобщавани на трети страни, освен по законово задължение или когато за договорената услуга е от съществено значение да има доставчик на услуги извън Medalab Research SL. В този случай ще бъде получено изричното официално съгласие на потребителя.

На този етап, като общо правило, Medalab Research SL споделя данни със следните доставчици, при съответните им условия за поверителност:

GABITEC ALCALA CB за предоставяне на финансови и счетоводни услуги.

Google Analytics: Връзка към неговите условия за обработка на данни.

Webempresa SL: За предлагане на уеб и имейл хостинг услуга.

Имате право да получите информация за това дали Medalab Research SL обработва вашите лични данни, така че можете да упражните правата си на достъп, коригиране, изтриване и преносимост на данните и възражение и ограничаване на тяхното третиране пред Medalab Research SL, със седалище на адрес Avda Las Fuentes 11E или на имейл адрес info@medalab.com, като прикачите копие от вашата лична карта или еквивалентен документ.

По същия начин, особено ако смятате, че не сте получили пълно удовлетворение при упражняването на правата си, можете да подадете иск до националния контролен орган, като се свържете с тях.

Translate »

За да видите цените на нашите продукти с включени данъци, трябва да изберете вашата държава на продуктовата страница. 

От 1 юли 2021 г. данъците за страните от общността се изчисляват въз основа на ставките на всеки щат. Поради тази причина цените може да варират в зависимост от данъчната ставка на всяка страна членка. 

За да видите цените с включени данъци на нашите продукти, трябва да изберете вашата държава на продуктовата страница.

От 1 юли 2021 г. данъците за страните от ЕС се изчисляват въз основа на ставките на всяка държава. Поради тази причина цените може да варират в зависимост от данъчната ставка на всяка страна членка.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Produktseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

За да разберете TTC цените на нашите продукти, вижте избора на вашите държави на продуктовата страница.

От 1 юли 2021 г. данъците за pays de l'UE ще се изчисляват на базата на taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

На какъв език искате да видите нашия сайт?