Условия за ползване

Правила и условия.

В съответствие със задължението за предоставяне на информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, следните данни са отразени по-долу: компанията, която притежава уеб домейна, е Elena Valladares (по-нататък https://www.medalab.com), с адрес за тези цели C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón), Bajo de NIF: NIF: B12886263. Имейл за връзка: info@medalab.com на уебсайта. Достъпът и/или използването на този портал за обучение приписва условието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който приема, от споменатия достъп и/или използване, Общите условия за използване, изброени тук.

Горепосочените условия ще бъдат приложими независимо от Общите условия на договора, които в техния случай са задължителни. https://www.medalab.com предоставя достъп до множество информация, услуги, програми или данни (наричани по-долу „съдържание“) в Интернет, принадлежащи на Elena Valladares или нейните лицензодатели, до които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да има достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема отговорност за използването на портала. Тази отговорност обхваща и регистрацията, която е необходима за достъп до определени услуги или съдържание.

В този регистър ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за предоставянето на вярна и законна информация. В резултат на тази регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ може да бъде предоставена парола, за която той ще отговаря, като се задължава да я използва старателно и поверително.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва по подходящ начин съдържанието и услугите (като чат услуги, дискусионни форуми или дискусионни групи), които Elena Valladares е създател на уебсайта и предлага чрез своя портал и като пример, но неограничаващо, да не използва да (аз) участват в незаконни дейности, незаконни или противоречащи на добросъвестността и обществения ред; (II) разпространявате съдържание или пропаганда с расистко, ксенофобско, порнографско-незаконно естество, застъпващи се за тероризъм или атакуващи правата на човека; (III) причиняване на щети на физическите и логически системи на Името на компанията, създала уебсайта, нейните доставчици или трети страни, въвеждане или разпространение на компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят гореспоменатите щети; (IV) се опитват да получат достъп и, когато е подходящо, да използват имейл акаунтите на други потребители и да променят или манипулират техните съобщения. Името на компанията, създала уебсайта, си запазва правото да оттегли всички онези коментари и приноси, които нарушават зачитането на достойнството на личността, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които покушават младежта или детството, реда или обществената безопасност или които според него не са подходящи за публикуване. Във всеки случай Elena Valladares няма да носи отговорност за мненията, изразени от потребителите чрез форуми, чатове или други инструменти за участие.

Елена Валадарес спазва насоките на; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни, с който Директива 95/46 /EC (Общ регламент за защита на данните) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (наричан по-долу RGPD) е отменен, предоставя модернизирана рамка, основана на отчетност за защитата на данните в Европа.

В този смисъл член 5, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 изрично установява принципа на „проактивна отговорност“, съгласно който администраторът на данни ще отговаря за спазването (и способността да го демонстрира) на следното принципи на лечение.

По същия начин Елена Валадарес информира, че спазва Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия и ще поиска вашето съгласие за обработката на вашия имейл за търговски цели по всяко време. За да анулирате вашите данни, можете да ни изпратите имейл до info@medalab.com или заверено писмо до C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón).

Учебният център е отговорен за създаването на учебен материал въз основа на насоките, предоставени от клиента, но не предвижда неподходяща употреба от ученика. Всички материали, изготвени от услугата https://www.medalab.com, които са получени от Клиента, са с информационна цел и са само образци или основа за изготвяне на собствена работа или проект. Следователно https://www.medalab.com не нарушава Закона за интелектуалната собственост 22/1987 и Закони 20/1992; 16/1993 г.; 43/1994 г.; 27/1995 и 28/1995 от Директива 93/83/CEE.

1. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

В съответствие със задължението за информация, свързано с член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, всички значими данни на компанията са изброени по-долу:

Име на компанията: Elena Valladares

Седалище: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Испания

NIF: B12886263

телефон: 

имейл: info@medalab.com

Уебсайт: https://www.medalab.com

2. ЦЕЛ НА УЕБСАЙТА www.medalab.com

Целта на нашия уебсайт е да запознае нашите клиенти със серия от услуги, продукти, каталози, промоции и оферти, улеснявайки и предлагайки възможността за придобиването им чрез този канал.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Достъпът и използването на уебсайта www.medalab.com и неговото съдържание са предмет на тези общи условия за използване и на това, което е свързано с нашата Политика за поверителност.

Потребителите, които имат достъп до него, трябва внимателно да прочетат всички указания, съдържащи се в неговите секции, преди да продължат да разглеждат, така че последващият достъп и използване на уеб страниците ще предполагат прочитане, разбиране и приемане на всички условия, свързани с това правно съобщение и в нашата Политика за поверителност.

Elena Valladares си запазва правото да променя или разширява, без предварително уведомление, тези Общи условия, както и останалото съдържание, включено на страницата, като ги оповестява чрез просто публикуване на новите на уебсайта, така че да бъдат известни на потребители, които имат достъп до него от този момент.

4. ПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ СТРАНИЦАТА И НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Потребителят, който осъществява достъп до нашия уебсайт, се съгласява с правилната употреба на него и неговото съдържание, винаги за законни цели, които не нарушават действащото законодателство и които не причиняват щети или могат да навредят на MEDALAB в Alcoceber или на трета страна. .

Потребителите ще се въздържат от извършване на действия, които могат да повредят, блокират, претоварят или попречат на нормалното функциониране на уебсайта и компютърното оборудване, което го поддържа, както и не трябва да манипулират, изтриват, променят или копират включеното в него съдържание. Нито трябва да предават или разпространяват изображения, видеоклипове, съобщения или всякакви други материали, които по някакъв начин противоречат на закона, подбуждат към насилие, нарушават правата и свободите на хората, морала, честта, неприкосновеността на личния живот, имиджа на трети страни или които дискриминират основа на раса, пол, религия или идеология.

Цялото съдържание на мрежата е достъпно изключително за потребителите на същата, с посочената цел да направят продуктите известни за тяхното по-добро познаване и закупуване, ако е приложимо, но използването им за търговски цели или за последваща употреба е забранено. на трети лица.

5. ИНДУСТРИАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Потребителят на уебсайта е длъжен да спазва всички права на индустриална и интелектуална собственост, както на www.medalab.com, така и на трети страни, до които има достъп в рамките на страницата като обикновен потребител, за което Притежаването на този достъп не ви предоставя никакви права върху марките, търговските имена, изображенията, видеоклиповете или друго съдържание, достъпно във вашата навигация.

6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УСЛУГАТА.

Елена Валадарес ще гарантира, че услугата на нейния уебсайт няма да бъде прекъсната, но поради възможни инциденти извън нейния контрол, като прекъсване на електрозахранването, проблеми в комуникационните мрежи, повреди в хостинг сървърите и т.н., не може да се гарантира непрекъснатост на работата на страницата.

7. ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Въпреки факта, че се използват всички налични ресурси, за да се избегнат възможни прекъсвания в обслужването на уебсайта, както е посочено в предходната точка, Елена Валадарес. изключва отговорността си за щети, произтичащи от липсата на достъп до него.

По същия начин, въпреки че се прилага изключителна строгост при проверката на цялото съдържание на уеб страницата, като посочени цени, наличност, цветове или налични варианти на предлаганите продукти, toyriaenalicante.com изключва своята отговорност за щети, произтичащи от в случай на несъответствия или неволни грешки в тази информация.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Jennifer Ujaldón Ruíz се задължава да спазва действащото законодателство относно защитата на личните данни, както е посочено в нашата Политика за поверителност.

9. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ.

Jennifer Ujaldón Ruíz може да използва бисквитки, за да подобри навигацията на потребителите в уеб страницата, въпреки че потребителят може да конфигурира оборудването си да приема или не използването на бисквитки или да ги изтрие, ако преди това е приел използването им, както е описано в нашата Политика за поверителност.

10. ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЮРИСДИКЦИЯ.

За всяка ситуация, спор или съдебен процес, който изисква намесата на съдебните органи, страните се подчиняват, като изрично се отказват от всякаква друга юрисдикция, която може да съответства на тях, на знанието и компетентността на съдилищата и трибуналите на Иби (Аликанте).

11. ГАРАНТИЯ

За всички наши устройства: след като клиентът получи поръчката у дома, той има 7 дни, за да провери дали е в добро състояние.
От този момент нататък има 2 години гаранция (с изключение на батерията и електродите Biotrohn, както и помпата CIO2 Generator, която е с гаранция 6 месеца.)
lГаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, като неправилно почистване след всяка употреба, промишлена употреба на генератора или каквато и да е промяна по него. 
При нужда от ремонт разходите за доставка се заплащат от клиента. Техническият сервиз на Медалаб се ангажира да го ремонтира/замени с нов в зависимост от нанесената повреда.

12. ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВКА.

Като общо правило ние изпращаме до всички страни по света с някои изключения.
Преди да купите устройство, проверете внимателно дали вашата страна е сред следните.

Мексико: Ние не изпращаме оборудване до Мексико. За да получите нашето оборудване, трябва да се свържете с нашите дистрибутори там.

Габриела Кастило, +52 (1) 999-338-5839, gabcs@icloud.com

Може да има a разлика в цената на нашия уебсайт, това се дължи на митнически разходи и административно управление.

Аржентина: Ние не изпращаме оборудване до Аржентина. Може да успеете да се свържете с нашите дистрибутори в Мексико и да направите своята поръчка.
Ако имате възможност, свържете се с някой, на когото имате доверие от близка държава.

0

Няма продукти в количката.

Translate »