Правила и условия.

Съдържание

1. Правна информация и нормативно съответствие

1.1. Идентификационни данни на фирмата

В съответствие със задължението за информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, следната информация е отразена по-долу: компанията, която притежава уеб домейна, е Medalab Research SL ( по-долу https://www.medalab.com), установен за тези цели в Urbanización Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, парцел 24, 12579, Alcossebre, (Castellón) на NIF: NIF: B12886263. Имейл за връзка: info@medalab.com на уебсайта.

1.2. Условия за ползване на портала

Достъпът и/или използването на този портал за обучение приписва условието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който приема, от споменатия достъп и/или използване, Общите условия за използване, отразени тук. Горепосочените условия ще бъдат приложими независимо от Общите договорни условия, които в техния случай са задължителни.

2. Подходящо използване на съдържание и услуги

2.1. Забрани и некоректно поведение

https://www.medalab.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Medalab Research SL o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да използва по подходящ начин съдържанието и услугите (като услуги за чат, дискусионни форуми или дискусионни групи), които Medalab Research SL е създател на уебсайта и предлага чрез своя портал и като пример. но не само, не да ги използвам, за да (аз) участвам в незаконни, незаконни или противоречащи на добросъвестността и обществения ред дейности; (II) разпространявате съдържание или пропаганда с расистко, ксенофобско, порнографско-незаконно естество, пропагандиращо тероризъм или атака срещу правата на човека; (III) причиняват щети на физическите и логическите системи на Име на компанията, създала уебсайта, нейните доставчици или трети страни, въвеждат или разпространяват компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят гореспоменатите щети; (IV) се опитват да получат достъп и, когато е подходящо, да използват имейл акаунтите на други потребители и да променят или манипулират техните съобщения.

2.2. Отговорност на Medalab Research SL във връзка с коментари и приноси

Името на компанията, създала уебсайта, си запазва правото да оттегли всички тези коментари и приноси, които нарушават зачитането на достойнството на личността, които са дискриминационни, ксенофобски, расистки, порнографски, които застрашават младостта или детството, реда или обществената безопасност или което според него не би било подходящо за публикуване. Във всеки случай Medalab Research SL няма да носи отговорност за мненията, изразени от потребителите чрез форуми, чатове или други инструменти за участие.

3. Защита на личните данни

3.1. Съответствие с Общия регламент за защита на данните (RGPD)

Medalab Research SL спазва указанията на; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни и с който се отменя Директива 95/ 46/CE (Общ регламент за защита на данните) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (наричан по-долу GDPR), предоставя модернизирана и основана на отчетност рамка за защита на данните в Европа.

3.2. проактивна отговорност

В този смисъл член 5, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 изрично установява принципа на „проактивна отговорност“, съгласно който администраторът на данни ще отговаря за спазването (и способността да го демонстрира) на следното принципи на лечение.

4. Обработка на данни и съгласие

4.1. Спазване на Закона за услугите на информационното общество и електронната търговия (ЗУСИ)

По същия начин Medalab Research SL информира, че спазва Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия и ще поиска вашето съгласие за обработката на вашия имейл за търговски цели по всяко време.

4.2. Изтегляне на данни и контакт

За да анулирате вашите данни, можете да ни изпратите имейл до info@medalab.com или заверено писмо до Avda. Las Fuentes 11E, 12579 Alcoceber (Castellón).

5. Връщане и възстановяване на средства.

Според Европейски регламенти, на право на отказ на нашите клиенти, което им позволява да върнат всеки закупен продукт в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване. ИКлиентът ще бъде този, който поема всички разходи по връщането, като клиентът избира метода на доставка, който предпочита.

За извършване на връщането е важно продуктът да е в оригиналната си опаковка и в същото състояние, в което е доставен, без да е използван. Поради хигиенно-санитарни съображения, след като продуктът е бил използван, не се допускат промени или връщания., освен в случай на възможна неизправност поради техническа повреда. В такъв случай продуктът ще бъде заменен с нов.

Ако клиентът желае да върне продукт поради грешка в поръчката, продуктът трябва да е в перфектно състояние, за да може да продължи с възстановяването или замяната. Съгласно законодателството на ЕС, в рамките на законовия гаранционен период от три години, дефектните продукти се ремонтират или заменят безплатно за потребителя, включително всички разходи за доставка. Така Medalab поема всички транспортни разходи на продукта в случай на техническа повреда.

За да направи това, първо, клиентът трябва да изпрати продукта, като временно поеме разходите за тази пратка. След проверка на статуса на продукта Medalab ще възстанови на клиента разходите, причинени от пратката. От съществено значение е клиентът да приложи цялата документация, която доказва направените транспортни разходи, така че Medalab да продължи с възстановяването на сумата. Това възстановяване може да бъде платено чрез Paypal или банков превод.

За да започне процеса на връщане, клиентът трябва да попълни следното формуляр за отказ

Не приемаме връщане на продукти след първите 14 дни от покупката.

Medalab се задължава да върне парите или да смени продукта в срок не по-дълъг от 3 работни дни от получаването на върнатия продукт.

Моля, имайте предвид, че тази политика за връщане и възстановяване на средства е в съответствие с европейските разпоредби и се стреми да гарантира удовлетворението и защитата на нашите клиенти.

6. Митнически такси

За международни поръчки устройствата трябва да бъдат изтеглени от митницата в рамките на 14 дни.

Пратките може да имат допълнителни разходи за митнически процедури в страни на местоназначение, които не принадлежат към Европейския съюз.

Ако клиентът пребивава в една от тези страни, той трябва да заплати тази митническа такса при получаване на пакета, в случай че митниците го изискват.

Клиентът трябва да приеме митническото освобождаване, дори когато то носи допълнителни разходи, свързани с въпросната обработка. В случай, че клиентът реши по собствено желание да не вземе пратката при митническо оформяне, Медалаб си запазва правото да не върне сумата на поръчката на клиента.

7. Анулиране на поръчки.

Всеки продукт, закупен в нашия онлайн магазин, може да бъде напълно анулиран до 24 часа след извършване на плащането на нашия уебсайт.

След тези 24 часа можете да върнете поръчката си само след като я получите и в рамките на 14 дни (повече информация за това в нашия раздел Връщане и възстановяване на средства). След като получим поръчката за връщане, ще се свържем с вас по имейл, за да продължим с възстановяването.

Стъпки за анулиране на вашата поръчка (до 24 часа след покупката)

– Въведете имейла за потвърждение на поръчката, който ви изпратихме, и намерете номера на поръчката (пример: 72114).

– Изпратете ни имейл на info@medalab.com с тема: Отказ от поръчка: (Номер на поръчката). В съобщението трябва да ни изпратите вашето име, номер на банкова сметка и имейл адрес.

В случай, че заявката за анулиране е след 24 часа от момента на покупката, тя не може да бъде одобрена, докато клиентът не получи продукта и не продължи да го върне, следвайки стъпките, които са включени в раздела Връщане и възстановяване на средства.

8. гаранция

За всички наши устройства: след като клиентът получи поръчката у дома, той има 14 дни, за да провери дали е в добро състояние.

От датата на оформяне на фактурата оборудването е с 3 години гаранция (с изключение на батерията и електродите Biotrohn, както и помпата CIO2 Generator, която е с 6 месеца гаранция.)

Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, като неправилно почистване след всяка употреба, промишлена употреба на генератора или каквато и да е промяна по него. 

При нужда от ремонт разходите за доставка са за сметка на клиента. Техническият сервиз на Medalab се ангажира да го ремонтира/замени с нов в зависимост от нанесената повреда. В случай, че оборудването има технически или производствен дефект, разходите за доставка ще бъдат платени на клиента след проверка на състоянието на оборудването от Medalab. Ако проверката покаже, че грешката е причинена от неправилна употреба, разходите за доставка няма да бъдат платени. Освен това, в случай че повредата е причинена от неправилна употреба на оборудването, разходите за ремонт няма да бъдат включени в гаранцията, така че клиентът ще поеме разходите за споменатия ремонт.  

9. Сигурност и защита на купувачите.

Нашият онлайн магазин продава с увереност и с максимална гаранция за качество. Гарантираме, че всяка от транзакциите, направени на нашия уебсайт, е 100% сигурна. Всички операции, включващи предаване на лични или банкови данни, се извършват в защитена среда.

Ние използваме сървър, базиран на стандартна технология за сигурност SSL (Secure Socket Layer). Цялата информация, която ни предавате, преминава криптирана през мрежата. Сигурна и затворена система за приемане и предаване на лични данни от потребителите.

При формулиране на поръчката, клиентът може свободно да избере да заплати направените покупки на www.medalab.com чрез:

  • Кредитна карта
  • Paypal

По същия начин информацията за вашата кредитна карта не е регистрирана в никоя база данни.

10. Програма за присъединяване към Medalab Research SL.

Medalab Research SL предлага партньорска програма, насочена както към физически лица, така и към компании, свързани със сектора на здравето и уелнеса. Чрез тази програма партньорите имат възможност да печелят комисионни за промоцията и продажбата на конкретни продукти. Плащанията на споменатите комисиони се извършват чрез PayPal, отговаряйки на определени минимални изисквания. От съществено значение е свързаните лица да използват изключително материалите, предоставени от Medalab, без да правят модификации и да спазват установените условия, за да избегнат неправилни практики. За по-подробна информация относно политиките и изискванията е препоръчително да посетите страницата „Партньорска програма“.

Translate »

За да видите цените на нашите продукти с включени данъци, трябва да изберете вашата държава на продуктовата страница. 

От 1 юли 2021 г. данъците за страните от общността се изчисляват въз основа на ставките на всеки щат. Поради тази причина цените може да варират в зависимост от данъчната ставка на всяка страна членка. 

За да видите цените с включени данъци на нашите продукти, трябва да изберете вашата държава на продуктовата страница.

От 1 юли 2021 г. данъците за страните от ЕС се изчисляват въз основа на ставките на всяка държава. Поради тази причина цените може да варират в зависимост от данъчната ставка на всяка страна членка.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Produktseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

За да разберете TTC цените на нашите продукти, вижте избора на вашите държави на продуктовата страница.

От 1 юли 2021 г. данъците за pays de l'UE ще се изчисляват на базата на taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

На какъв език искате да видите нашия сайт?