Ochrana osobních údajů

Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Identita: Medalab Research SL –

Daňová adresa: Urbanization Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, parcela 24, 12579, Alcossebre, (Castellón)

NIF: B12886263

Poštovní adresa: Avda Las Fuentes 11E, 1579 Alcossebre, Castellón.

Telefon: 682640553

E-mail: info@medalab.com

Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a jak jsou získávány?

„V Medalab Research SL zpracováváme informace, které nám poskytnete, abychom vám mohli poskytnout požadovanou službu a provést vaši fakturaci. Z tohoto důvodu shromažďujeme údaje jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, DNI/NIF/číslo pasu nebo jakýkoli ekvivalentní dokument, který nám umožňuje vystavovat faktury podle královského výnosu 1619/2012 ze dne 30. listopadu.

Tyto údaje pocházejí z:

Kontaktní formuláře.

Registrační formuláře zákazníků.

Jak dlouho se údaje uchovávají?

Poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností a vyřízení případných povinností, které mohou vyplynout z plnění účelu, pro který byly údaje shromážděny.

S kým jsou data sdílena?

Žádné údaje nebudou sdělovány třetím stranám, s výjimkou zákonných povinností nebo případů, kdy je pro smluvní službu nezbytné mít poskytovatele služeb mimo Medalab Research SL. V tomto případě bude získán výslovný formální souhlas uživatele.

V tomto bodě, jako obecné pravidlo, Medalab Research SL sdílí data s následujícími poskytovateli za jejich odpovídajících podmínek ochrany osobních údajů:

GABITEC ALCALA CB poskytovat finanční a účetní služby.

Google Analytics: Odkaz na její podmínky zpracování údajů.

Webempresa SL: nabízet webovou a e-mailovou hostingovou službu.

Máte právo získat informace o tom, zda společnost Medalab Research SL nakládá s vašimi osobními údaji, takže můžete uplatnit svá práva na přístup, opravu, vymazání a přenositelnost údajů a vznést námitku a omezení jejich zpracování před společností Medalab Research SL, se sídlem na adrese Avda Las Fuentes 11E nebo na e-mailové adrese info@medalab.com s přiložením kopie vašeho průkazu totožnosti nebo ekvivalentního dokumentu.

Stejně tak, a zejména pokud se domníváte, že jste při výkonu svých práv nezískali plné uspokojení, můžete podat stížnost u vnitrostátního kontrolního orgánu tím, že se na něj obrátíte.

Translate »

Chcete-li zobrazit ceny našich produktů včetně daní, musíte na stránce produktu vybrat svou zemi. 

Od 1. července 2021 se daně pro země Společenství vypočítávají na základě sazeb jednotlivých států. Z tohoto důvodu se ceny mohou lišit v závislosti na daňové sazbě jednotlivých členských zemí. 

Chcete-li zobrazit ceny našich produktů včetně daně, musíte na stránce produktu vybrat svou zemi.

Od 1. července 2021 se daně pro země EU počítají na základě sazeb jednotlivých států. Z tohoto důvodu se ceny mohou lišit v závislosti na daňové sazbě jednotlivých členských zemí.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Productseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

Pour connaître les prix TTC de no produits, veuillez sélectionner votre pays sur la page du produit.

Od 1. července 2021 se daně pro pays de l'UE budou vypočítávat na základě taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

V jakém jazyce chcete vidět naše stránky?