Pravidla a podmínky.

Obsah

1. Právní informace a dodržování předpisů

1.1. Identifikační údaje společnosti

V souladu s informační povinností obsaženou v článku 10 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu jsou níže uvedeny následující informace: společnost, která vlastní webovou doménu, je Medalab Research SL ( dále https://www.medalab.com), se sídlem pro tyto účely na adrese Urbanización Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, pozemek 24, 12579, Alcossebre, (Castellón) z NIF: NIF: B12886263. Kontaktní e-mail: info@medalab.com webu.

1.2. Podmínky používání portálu

Přístup a/nebo používání tohoto školícího portálu připisuje stav UŽIVATELŮ, který z uvedeného přístupu a/nebo používání přijímá Všeobecné podmínky použití zde uvedené. Výše uvedené Podmínky budou použitelné bez ohledu na Všeobecné smluvní podmínky, které jsou v jejich případě závazné.

2. Vhodné využití obsahu a služeb

2.1. Zákazy a nevhodné chování

https://www.medalab.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Medalab Research SL o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.

UŽIVATEL se zavazuje vhodným způsobem využívat obsah a služby (jako jsou chatovací služby, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které je Medalab Research SL tvůrcem webových stránek a které nabízí prostřednictvím svého portálu a jako příklad. avšak nikoli výhradně používat je k (I) zapojení do nezákonných, nezákonných činností nebo činností v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; (II) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornograficko-ilegální povahy, obhajující terorismus nebo útok na lidská práva; (III) způsobit poškození fyzických a logických systémů Název společnosti, která vytvořila webovou stránku, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavést nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které pravděpodobně způsobí výše uvedené škody; (IV) pokusit se přistupovat a případně používat e-mailové účty jiných uživatelů a upravovat nebo manipulovat s jejich zprávami.

2.2. Odpovědnost Medalab Research SL za komentáře a příspěvky

Název společnosti, která web vytvořila, si vyhrazuje právo stáhnout všechny komentáře a příspěvky, které porušují respekt k důstojnosti osoby, jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, ohrožují mládí nebo dětství, pořádek nebo veřejnou bezpečnost nebo která by podle jeho názoru nebyla vhodná ke zveřejnění. Společnost Medalab Research SL v žádném případě nenese odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných nástrojů pro účast.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (RGPD)

Medalab Research SL splňuje směrnice; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/ 46/CE (General Data Protection Regulation) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (dále jen GDPR) poskytuje modernizovaný rámec pro ochranu údajů v Evropě založený na odpovědnosti.

3.2. proaktivní zodpovědnost

V tomto smyslu čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679 výslovně stanoví zásadu „proaktivní odpovědnosti“, podle níž bude správce údajů odpovědný za dodržování (a bude schopen to prokázat) následujících principy léčby.

4. Zpracování údajů a souhlas

4.1. Soulad se zákonem o službách informační společnosti a elektronického obchodu (LSSI)

Stejně tak společnost Medalab Research SL informuje, že dodržuje zákon 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu a bude vždy vyžadovat váš souhlas se zpracováním vašeho e-mailu pro komerční účely.

4.2. Stažení dat a kontakt

Chcete-li zrušit svá data, můžete nám poslat e-mail na adresu info@medalab.com nebo ověřený dopis na adresu Avda Las Fuentes 11E, 12579 Alcoceber (Castellón).

5. Vrácení a refundace.

Podle Evropské předpisy, je uděleno právo na odstoupení od smlouvy našim zákazníkům, což jim umožní vrátit jakýkoli zakoupený produkt do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí. AZákazník bude ten, kdo převezme veškeré náklady na vrácení, přičemž zákazník si zvolí způsob dopravy, který preferuje.

Pro vrácení zboží je nezbytné, aby byl produkt v původním obalu a ve stejném stavu, v jakém byl dodán, bez použití. Z hygienicko-sanitárních důvodů nejsou po použití výrobku povoleny žádné změny ani vrácení., kromě případu možné poruchy v důsledku technické poruchy. V takovém případě bude výrobek vyměněn za nový.

Pokud si zákazník přeje vrátit produkt z důvodu chyby v objednávce, musí být produkt v perfektním stavu, aby bylo možné přistoupit k vrácení peněz nebo výměně. Podle práva EU jsou vadné produkty v rámci zákonné záruční doby tří let pro spotřebitele zdarma opraveny nebo vyměněny, včetně všech nákladů na dopravu. Medalab tedy nese veškeré přepravní náklady produktu v případě technického selhání.

K tomu musí klient nejprve odeslat produkt, přičemž dočasně převezme náklady na tuto zásilku. Po kontrole stavu produktu Medalab uhradí zákazníkovi náklady způsobené přepravou. Je nezbytné, aby klient přiložil veškerou dokumentaci prokazující vynaložené náklady na dopravu, aby Medalab mohl přistoupit k její úhradě. Tato náhrada může být vyplacena přes Paypal nebo bankovním převodem.

Pro zahájení procesu vrácení musí zákazník vyplnit následující formulář pro odstoupení od smlouvy

Neakceptujeme vrácení produktů po prvních 14 dnech od nákupu.

Medalab se zavazuje vrátit peníze nebo změnit produkt ve lhůtě ne delší než 3 pracovních dnů od obdržení vráceného produktu.

Mějte prosím na paměti, že tyto zásady vrácení a vrácení peněz jsou v souladu s evropskými předpisy a snaží se zaručit spokojenost a ochranu našich zákazníků.

6. Celní poplatky

U mezinárodních objednávek musí být zařízení proclena do 14 dnů.

Zásilky mohou mít dodatečné náklady na celní řízení v cílových zemích, které nepatří do Evropské unie.

Pokud má klient bydliště v jedné z těchto zemí, musí tento celní poplatek zaplatit při vyzvednutí balíku v případě, že to celní správa požaduje.

Klient musí přijmout celní odbavení, i když to s sebou nese dodatečné náklady spojené s uvedeným zpracováním. V případě, že se klient z vlastní vůle rozhodne nevyzvedávat balíček při celním odbavení, Medalab si vyhrazuje právo nevrátit klientovi částku objednávky.

7. Storno objednávky.

Jakýkoli produkt zakoupený v našem internetovém obchodě může být plně stornován do 24 hodin po provedení platby na našem webu.

Po těchto 24 hodinách můžete svou objednávku vrátit až poté, co ji obdržíte, a to do 14 dnů (více informací o tom v naší sekci Vrácení a vrácení peněz). Jakmile obdržíme objednávku vrácení, budeme vás kontaktovat e-mailem, abychom mohli pokračovat ve vrácení peněz.

Kroky ke zrušení objednávky (až 24 hodin po nákupu)

– Zadejte e-mail s potvrzením objednávky, který jsme vám zaslali, a vyhledejte číslo objednávky (příklad: 72114).

– Pošlete nám e-mail na adresu info@medalab.com s předmětem: Zrušit objednávku: (číslo objednávky). Ve zprávě nám musíte zaslat své jméno, číslo bankovního účtu a e-mailovou adresu.

V případě, že požadavek na zrušení je po 24 hodinách od okamžiku nákupu, nemůže být schválen, dokud zákazník neobdrží produkt a přistoupí k jeho vrácení podle kroků, které jsou uvedeny v části Vrácení a vrácení peněz.

8. Záruka

Pro všechna naše zařízení: jakmile zákazník obdrží objednávku domů, má 14 dní na to, aby zkontroloval, zda je v pořádku.

Od data formální fakturace má zařízení 3letou záruku (s výjimkou baterie a elektrod Biotrohn a čerpadla CIO2 Generator, na které je záruka 6 měsíců.)

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, jako je nesprávné čištění po každém použití, průmyslové použití generátoru nebo jakákoliv jeho úprava. 

Pokud je třeba je opravit, náklady na dopravu nese zákazník. Technická služba Medalab se zavazuje jej opravit/vyměnit za nový v závislosti na utrpěné škodě. V případě, že bude mít zařízení technickou nebo výrobní vadu, náklady na dopravu budou klientovi uhrazeny po ověření stavu zařízení společností Medalab. Pokud ověření ukáže, že chyba je způsobena nesprávným použitím, náklady na dopravu nebudou hrazeny. Navíc v případě, že je porucha způsobena nesprávným používáním zařízení, nebudou náklady na opravu zahrnuty do záruky, takže náklady na uvedenou opravu přebírá klient.  

9. Bezpečnost a ochrana kupujících.

Náš internetový obchod prodává s jistotou a s maximální zárukou kvality. Zaručujeme, že každá z transakcí provedených na našich webových stránkách je 100% bezpečná. Veškeré operace zahrnující přenos osobních nebo bankovních údajů jsou prováděny v zabezpečeném prostředí.

Používáme server založený na standardní bezpečnostní technologii SSL (Secure Socket Layer). Veškeré informace, které nám předáváte, putují šifrovaně po síti. Bezpečný a uzavřený systém pro příjem a přenos osobních údajů od spotřebitelů.

Při formulaci objednávky se zákazník může libovolně rozhodnout, že za nákupy provedené na www.medalab.com zaplatí:

  • Tarjeta de crédito
  • paypal

Stejně tak informace o vaší kreditní kartě nejsou evidovány v žádné databázi.

10. Affiliační program Medalab Research SL.

Medalab Research SL nabízí přidružený program zaměřený jak na jednotlivce, tak na společnosti související se sektorem zdraví a wellness. Prostřednictvím tohoto programu mají affiliate partneři možnost získat provize za propagaci a prodej konkrétních produktů. Platby uvedených provizí se provádějí prostřednictvím služby PayPal, která splňuje určité minimální požadavky. Je nezbytné, aby přidružené společnosti používaly výhradně materiály poskytnuté společností Medalab bez provádění úprav a respektovaly stanovené podmínky, aby se zabránilo nesprávným postupům. Pro podrobnější informace o zásadách a požadavcích doporučujeme navštívit stránku "Affiliate program".

Translate »

Chcete-li zobrazit ceny našich produktů včetně daní, musíte na stránce produktu vybrat svou zemi. 

Od 1. července 2021 se daně pro země Společenství vypočítávají na základě sazeb jednotlivých států. Z tohoto důvodu se ceny mohou lišit v závislosti na daňové sazbě jednotlivých členských zemí. 

Chcete-li zobrazit ceny našich produktů včetně daně, musíte na stránce produktu vybrat svou zemi.

Od 1. července 2021 se daně pro země EU počítají na základě sazeb jednotlivých států. Z tohoto důvodu se ceny mohou lišit v závislosti na daňové sazbě jednotlivých členských zemí.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Productseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

Pour connaître les prix TTC de no produits, veuillez sélectionner votre pays sur la page du produit.

Od 1. července 2021 se daně pro pays de l'UE budou vypočítávat na základě taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

V jakém jazyce chcete vidět naše stránky?