Izjava o privatnosti

OBRADA PODATAKA O KUPCIMA

Informativna klauzula:

Podaci voditelja obrade podataka:

Identitet: Medalab – NIF: B12886263

Poštanska adresa: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska

Telefon: 682653712 – Email: info@medalab.com

"U Medalabu obrađujemo informacije koje nam date kako bismo pružili traženu uslugu i naplatili je. Navedeni podaci će se čuvati sve dok se održava poslovni odnos ili onoliko vremena koliko je potrebno za poštivanje zakonskih obveza i ispunjavanje mogućih odgovornosti koje mogu proizaći iz ispunjavanja svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci se neće prenositi trećim stranama osim u slučajevima kada postoji zakonska obveza. Imate pravo dobiti informaciju o tome obrađujemo li u Medalabu vaše osobne podatke, tako da možete ostvariti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost podataka te protivljenje i ograničenje postupanja s njima pred Medalabom, C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska ili na adresu e-pošte info@medalab.com, prilažući kopiju svoje osobne iskaznice ili ekvivalentnog dokumenta. Isto tako, a posebno ako smatrate da niste ostvarili potpuno zadovoljstvo u ostvarivanju svojih prava, možete podnijeti zahtjev nacionalnom nadzornom tijelu kontaktiranjem španjolske Agencije za zaštitu podataka, C/ Jorge Juan, 6 – 28001. Madrid.

OBRADA PODATAKA POTENCIJALNIH KUPACA

Informativna klauzula:

Podaci voditelja obrade podataka:

Identitet: Medalab – NIF: B12886263

Poštanska adresa: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska

Telefon: 682653712 – Email: info@medalab.com

"U Medalabu tretiramo informacije koje nam dostavite kako bismo pružili traženu uslugu ili poslali tražene podatke. Navedeni podaci će se čuvati sve dok ne zatražite prekid aktivnosti. Podaci se neće prenositi trećim stranama osim u slučajevima kada postoji zakonska obveza. Imate pravo dobiti informaciju o tome obrađujemo li u Medalabu vaše osobne podatke, tako da možete ostvariti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost podataka te protivljenje i ograničenje postupanja s njima pred Medalabom, C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska ili na adresu e-pošte info@medalab.com, prilažući kopiju svoje osobne iskaznice ili ekvivalentnog dokumenta. Isto tako, a posebno ako smatrate da niste ostvarili potpuno zadovoljstvo u ostvarivanju svojih prava, možete podnijeti zahtjev nacionalnom nadzornom tijelu kontaktiranjem španjolske Agencije za zaštitu podataka, C/ Jorge Juan, 6 – 28001. Madrid.

OBRADA PODATAKA ZAPOSLENIKA

Informativna klauzula:

Podaci voditelja obrade podataka:

Identitet: Medalab – NIF: B12886263

Poštanska adresa: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska

Telefon: 682653712 – Email: info@medalab.com

"U Medalabu postupamo s podacima koje nam dostavite kako bismo održali radni odnos. Navedeni podaci će se čuvati sve dok traje radni odnos ili onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza i ispunjavanje mogućih odgovornosti koje mogu proizaći iz ispunjavanja svrhe za koju su podaci prikupljeni. Podaci se neće prenositi trećim stranama osim u slučajevima kada postoji zakonska obveza. Imate pravo dobiti informaciju o tome obrađujemo li u Medalabu vaše osobne podatke, tako da možete ostvariti svoja prava na pristup, ispravak, brisanje i prenosivost podataka te protivljenje i ograničenje postupanja s njima pred Medalabom, C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska ili na adresu e-pošte info@medalab.com, prilažući kopiju svoje osobne iskaznice ili ekvivalentnog dokumenta. Isto tako, a posebno ako smatrate da niste ostvarili potpuno zadovoljstvo u ostvarivanju svojih prava, možete podnijeti zahtjev nacionalnom nadzornom tijelu kontaktiranjem španjolske Agencije za zaštitu podataka, C/ Jorge Juan, 6 – 28001. Madrid. "

Ugovor s Agencijom zaduženom za rad sa zaposlenicima:

 1. Predmet naloga za liječenje

Pomoću ovih klauzula, Gabitec-Alcala Cdad, s adresom u AV. VALENCIA, 71 12579 Alcossebre i NIF E12070405 kao izvršitelj obrade podataka za obradu u ime Medalaba, kao voditelja obrade podataka, osobne podatke potrebne za pružanje usluge navedene u nastavku.

Tretman će se sastojati od upravljanja i naplate.

2. Identifikacija zahvaćenih informacija

Za izvršenje koristi proizašle iz ispunjenja cilja ovog zadatka, subjekt Medalab kao odgovoran za tretman, subjektu Gabitec-Alcala Cdad stavlja na raspolaganje identifikacijske i bankovne podatke svojih zaposlenika.

3. Trajanje

Ovaj ugovor ima trajanje od , automatski se obnavlja osim ako jedna od strana ne odluči suprotno.

Nakon isteka ovog ugovora, osoba zadužena za liječenje mora vratiti odgovornoj osobi ili prenijeti drugoj odgovornoj osobi koju odredi odgovorna osoba, obrađene osobne podatke i izbrisati sve kopije koje su u njihovom posjedu. Međutim, možete držati podatke blokirane minimalno vrijeme potrebno za ispunjavanje mogućih odgovornosti koje mogu proizaći iz vašeg odnosa s Medalabom, uništavajući ih sigurno i definitivno na kraju navedenog razdoblja.

4. Obveze izvršitelja obrade podataka

Osoba zadužena za tretman i svo njeno osoblje dužni su:

 • Koristite osobne podatke koji su predmet obrade ili one prikupljene za uključivanje samo u svrhu ovog zadatka. Podatke ni u kojem slučaju ne smijete koristiti u vlastite svrhe.

Obrađivati ​​podatke u skladu s dokumentiranim uputama voditelja obrade podataka. Ukoliko osoba zadužena za obradu smatra da bilo koja od navedenih uputa krši Opću uredbu o zaštiti podataka ili bilo koju drugu odredbu o zaštiti podataka, odgovorna osoba će odmah obavijestiti odgovornu osobu.

 • Vodite pisani zapis svih kategorija tretmanskih aktivnosti koje se provode u ime odgovorne osobe, a koje sadrže:

 1. Ime i kontakt podaci odgovorne osobe ili odgovornih osoba i svake odgovorne osobe u čije ime odgovorna osoba djeluje i, prema potrebi, predstavnika odgovorne osobe ili odgovorne osobe i delegat za zaštitu podataka.

 2. Kategorije obrade koje se provode u ime svakog voditelja obrade.

 3. Pregled odgovarajućih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera koje primjenjujete.

 • Nemojte priopćavati niti širiti podatke trećim stranama, osim ako nemate izričito ovlaštenje voditelja obrade ili u zakonski dopuštenim slučajevima. Ako odgovorna osoba želi podugovarati, u cijelosti ili djelomično, usluge koje su predmet ovog ugovora, mora obavijestiti odgovornu osobu i zatražiti njezino prethodno odobrenje.

 • Zadržavajte obvezu čuvanja tajnosti u vezi s osobnim podacima kojima ste imali pristup na temelju ove dodjele, čak i nakon isteka ugovora.

 • Jamčimo da se osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka izričito i pisanim putem obvezuju na poštivanje povjerljivosti te pridržavati se odgovarajućih sigurnosnih mjera o čemu ih je odgovorna osoba dužna obavijestiti.

 • Dokumentaciju o ispunjavanju obveze utvrđene u prethodnom odjeljku čuvajte na raspolaganju odgovornoj osobi.

 • Jamčiti potrebnu obuku o zaštiti osobnih podataka za osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • Kada pogođene osobe ostvaruju prava na pristup, ispravak, brisanje i prijenos podataka te protivljenje i ograničenje liječenja pred osobom zaduženom za liječenje, ona to mora priopćiti e-poštom na adresu koju je navela odgovorna osoba čim prije. koliko je moguće. Komunikacija se mora izvršiti odmah i ni u kojem slučaju nakon radnog dana nakon primitka zahtjeva, zajedno, gdje je to prikladno, s drugim informacijama koje mogu biti relevantne za njegovo rješavanje. Pomoći će odgovornoj osobi, kad god je to moguće, kako bi mogla udovoljiti i odgovoriti na zahtjeve za ostvarivanje prava.

 • Obavijest o povredama sigurnosti podataka:

Osoba zadužena za obradu obavijestit će osobu zaduženu za obradu, bez nepotrebnog odgađanja i putem e-mail adrese koju navede odgovorna osoba, o povredama sigurnosti osobnih podataka za koje je zadužena s kojima je upoznata, zajedno sa svim podacima bitnim za dokumentiranje i priopćavanje incidenta. Isto tako, obavijestit će o svakom propustu koji je pretrpio u svojim sustavima za obradu i upravljanje informacijama i koji može ugroziti sigurnost obrađenih osobnih podataka, njihov integritet ili dostupnost, kao i o svakom mogućem kršenju povjerljivosti kao rezultat saznanja da trećih osoba o podacima i informacijama kojima se pristupilo tijekom izvršenja ugovora.

Moraju se dostaviti najmanje sljedeće informacije:

 1. Opis prirode povrede sigurnosti osobnih podataka, uključujući, gdje je to moguće, kategorije i približan broj ispitanika na koje se podaci odnose te kategorije i približan broj zapisa osobnih podataka na koje se to odnosi.

 2. Podaci kontakt osobe za više informacija.

 3. Opis mogućih posljedica povrede sigurnosti osobnih podataka.

 4. Opis usvojenih ili predloženih mjera za otklanjanje povrede sigurnosti osobnih podataka, uključujući, ako je primjenjivo, mjere usvojene za ublažavanje mogućih negativnih učinaka.

Ako informacije nije moguće dostaviti istovremeno, au onoj mjeri u kojoj to nije moguće, informacije će se dostavljati postupno bez nepotrebnog odgađanja.

Gabitec-Alcala Cdad će, na zahtjev odgovorne osobe, o ovim povredama sigurnosti podataka obavijestiti zainteresirane strane u najkraćem mogućem roku, kada postoji vjerojatnost da povreda predstavlja veliki rizik za prava i slobode fizičkih osoba.

Komunikacija se mora odvijati jasnim i jednostavnim jezikom i mora sadržavati elemente koje u svakom slučaju navodi odgovorna osoba, kao minimum:

 1. Priroda povrede podataka.

 2. Podaci kontakt točke odgovorne osobe ili odgovorne osobe gdje se mogu dobiti više informacija.

 3. Opišite moguće posljedice povrede sigurnosti osobnih podataka.

 4. Opišite mjere koje je voditelj obrade usvojio ili predložio kako bi otklonio povredu sigurnosti osobnih podataka, uključujući, ako je primjenjivo, mjere poduzete za ublažavanje mogućih negativnih učinaka.

 • Učiniti dostupnim odgovornoj osobi sve podatke potrebne za dokazivanje poštivanja njezinih obveza, kao i za dopuštanje i doprinos obavljanju revizija ili inspekcija koje provodi odgovorna osoba ili drugi revizor kojeg ona ovlasti.

 • Provesti potrebne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se zajamčila trajna povjerljivost, cjelovitost, dostupnost i otpornost sustava i usluga za obradu osobnih podataka.

 • Odredište podataka:

Sakriti, vratiti odgovornoj osobi ili dostaviti, prema potrebi, novoj odgovornoj osobi kako je odredio Medalab, sve osobne podatke nakon završetka pružanja odgovorne usluge liječenja.

Uništavanje podataka nije primjereno kada postoji zakonska odredba koja nalaže njihovo čuvanje, u kojem slučaju se oni moraju vratiti odgovornoj osobi koja će jamčiti njihovo čuvanje, propisno blokirani, dok takva obveza traje.

Povrat mora podrazumijevati potpuno brisanje postojećih podataka u računalnoj opremi koju koristi odgovorna osoba. Međutim, odgovorna osoba može zadržati kopiju podataka, propisno blokiranu, a odgovornosti mogu proizaći iz izvršenja pruženih usluga osobi odgovornoj za tretman.

5. Obveze voditelja obrade podataka

Odgovara voditelju obrade podataka:

 1. Voditelju dostaviti potrebne podatke kako bi mogao pružiti uslugu.

 2. Osigurati, prije i tijekom cijelog tretmana, pridržavanje važećih odredbi o zaštiti podataka od strane osobe zadužene za tretman.

 3. Nadzire tretman, uključujući mogućnost traženja informacija za provjeru poštivanja obveza utvrđenih ovim ugovorom.

USLUŽNE TVRTKE

Ugovori:

A) Klauzule za pružatelje usluga s pristupom informacijskim sustavima.

1. Svrha naloga za liječenje

Pomoću ovih klauzula Webempresa Europa SL, kao izvršitelj obrade podataka, ovlaštena je u ime Medalaba, kao voditelja obrade podataka, obrađivati ​​osobne podatke potrebne za pružanje usluge navedene u nastavku.

Tretman će se sastojati od hostinga.

2. Identifikacija zahvaćenih informacija

Za izvršenje koristi proizašle iz ispunjenja predmeta ovog zadatka, subjekt Medalab kao osoba zadužena za tretman, subjektu Webempresa Europa SL stavlja na raspolaganje informacije dostupne u računalnoj opremi koja podržava obradu podataka koja se prenosi van od strane odgovornih.

3. Trajanje

Ovaj ugovor ima trajanje od , automatski se obnavlja osim ako jedna od strana ne odluči suprotno.

Po isteku ovog ugovora, osoba zadužena za tretman mora vratiti obrađene osobne podatke odgovornoj osobi i izbrisati sve kopije koje zadrži u svom posjedu. Međutim, možete držati podatke blokirane minimalno vrijeme potrebno za ispunjavanje mogućih odgovornosti koje mogu proizaći iz vašeg odnosa s Medalabom, uništavajući ih sigurno i definitivno na kraju navedenog razdoblja.

4. Obveze izvršitelja obrade podataka

Osoba zadužena za tretman i svo njeno osoblje dužni su:

 • Koristite osobne podatke kojima imate pristup kao rezultat pružanja usluge samo u svrhu ovog zadatka. Podatke ni u kojem slučaju ne smijete koristiti u vlastite svrhe.

 • Obrađivati ​​podatke u skladu s dokumentiranim uputama voditelja obrade podataka. Ukoliko osoba zadužena za obradu smatra da bilo koja od navedenih uputa krši Opću uredbu o zaštiti podataka ili bilo koju drugu odredbu o zaštiti podataka, odgovorna osoba će odmah obavijestiti odgovornu osobu.

 • Nemojte priopćavati niti širiti podatke trećim stranama, osim ako nemate izričito ovlaštenje voditelja obrade ili u zakonski dopuštenim slučajevima. Ako odgovorna osoba želi podugovarati, u cijelosti ili djelomično, usluge koje su predmet ovog ugovora, mora obavijestiti odgovornu osobu i zatražiti njezino prethodno odobrenje.

 • Zadržavajte obvezu čuvanja tajnosti u vezi s osobnim podacima kojima ste imali pristup na temelju ove dodjele, čak i nakon isteka ugovora.

 • Jamčimo da se osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka izričito i pisanim putem obvezuju na poštivanje povjerljivosti te pridržavati se odgovarajućih sigurnosnih mjera o čemu ih je odgovorna osoba dužna obavijestiti.

 • Dokumentaciju o ispunjavanju obveze utvrđene u prethodnom odjeljku čuvajte na raspolaganju odgovornoj osobi.

 • Jamčiti potrebnu obuku o zaštiti osobnih podataka za osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 • Obavijest o povredama sigurnosti podataka:

Osoba zadužena za obradu obavijestit će osobu zaduženu za obradu, bez nepotrebnog odgađanja i putem e-mail adrese koju navede odgovorna osoba, o povredama sigurnosti osobnih podataka za koje je zadužena s kojima je upoznata, zajedno sa svim podacima bitnim za dokumentiranje i priopćavanje incidenta. Isto tako, obavijestit će o svakom propustu koji je pretrpio u svojim sustavima za obradu i upravljanje informacijama i koji može ugroziti sigurnost obrađenih osobnih podataka, njihov integritet ili dostupnost, kao i o svakom mogućem kršenju povjerljivosti kao rezultat saznanja da trećih osoba o podacima i informacijama kojima se pristupilo tijekom izvršenja ugovora.

Moraju se dostaviti najmanje sljedeće informacije:

 1. Opis prirode povrede sigurnosti osobnih podataka, uključujući, gdje je to moguće, kategorije i približan broj ispitanika na koje se podaci odnose te kategorije i približan broj zapisa osobnih podataka na koje se to odnosi.

 2. Podaci kontakt osobe za više informacija.

 3. Opis mogućih posljedica povrede sigurnosti osobnih podataka.

 4. Opis usvojenih ili predloženih mjera za otklanjanje povrede sigurnosti osobnih podataka, uključujući, ako je primjenjivo, mjere usvojene za ublažavanje mogućih negativnih učinaka.

Ako informacije nije moguće dostaviti istovremeno, au onoj mjeri u kojoj to nije moguće, informacije će se dostavljati postupno bez nepotrebnog odgađanja.

 • Učiniti dostupnim odgovornoj osobi sve podatke potrebne za dokazivanje poštivanja njezinih obveza, kao i za dopuštanje i doprinos obavljanju revizija ili inspekcija koje provodi odgovorna osoba ili drugi revizor kojeg ona ovlasti.

 • Pomozite voditelju obrade podataka da provede potrebne sigurnosne mjere za:

a) Jamčiti povjerljivost, cjelovitost, dostupnost i trajnu otpornost sustava i usluga liječenja.

b) Brzo vratiti dostupnost i pristup osobnim podacima, u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta.

c) Redovito provjeravati, vrednovati i ocjenjivati ​​učinkovitost tehničkih i organizacijskih mjera koje se provode kako bi se zajamčila sigurnost liječenja.

 • Odredište podataka:

Osoba zadužena za tretman neće čuvati osobne podatke koji se odnose na tretmane koji se provode osim ako to nije nužno za pružanje usluge iz predmeta ugovora i samo za minimalno bitno vrijeme.

Nakon završetka pružanja ugovorene usluge, osoba zadužena za tretman će sve osobne podatke obrisati, vratiti odgovornoj osobi ili dostaviti, prema potrebi, novoj odgovornoj osobi, prema odluci Medalaba.

Uništavanje podataka nije primjereno kada postoji zakonska odredba koja nalaže njihovo čuvanje, u kojem slučaju se oni moraju vratiti odgovornoj osobi koja će jamčiti njihovo čuvanje, propisno blokirani, dok takva obveza traje.

Povrat mora podrazumijevati potpuno brisanje postojećih podataka u računalnoj opremi koju koristi odgovorna osoba. Međutim, odgovorna osoba može zadržati kopiju podataka, propisno blokiranu, a odgovornosti mogu proizaći iz izvršenja pruženih usluga osobi odgovornoj za tretman.

5. Obveze voditelja obrade podataka

Odgovara voditelju obrade podataka:

 1. Osigurati odgovornoj osobi pristup opremi kako bi mogla izvršiti ugovorenu uslugu.

 2. Osigurati, prije i tijekom cijelog tretmana, pridržavanje važećih odredbi o zaštiti podataka od strane osobe zadužene za tretman.

 3. Nadzire tretman, uključujući mogućnost traženja informacija za provjeru poštivanja obveza utvrđenih ovim ugovorom.

B) Klauzule o povjerljivosti za pružatelje usluga sa slučajnim pristupom podacima.

1. Dužnost povjerljivosti

Pružanje usluge predmet ovog ugovora ne uključuje obradu osobnih podataka.

Međutim, u slučaju da osoblje Webempresa Europa SL, slučajno ili slučajno, postane svjesno podataka o osobnim podacima koji se odnose na aktivnosti obrade Medalaba, bit će dužni strogo se pridržavati obveze čuvanja tajnosti i povjerljivosti. , kako tijekom tečaja ugovornog odnosa i nakon njegovog isteka,

 1. cijelo vrijeme pridržavajući se uputa osoblja Medalaba

 2. nemogućnost korištenja informacija kojima su mogli imati pristup u bilo koju drugu svrhu osim one koja proizlazi iz pružanja usluge i

 3. ne mogu otkriti, obznaniti ili koristiti za vlastitu korist ili dobrobit trećih strana informacije koje su mogli znati tijekom pružanja usluge koja je predmet ovog ugovora.

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI LIJEČENJA

Liječenje: Kupci

a) Odgovoran za liječenjeIdentitet: Medalab – NIF: B12886263

Poštanska adresa: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska

Email: info@medalab.com

Telefon: 682653712

b) Svrha liječenjaUpravljanje odnosima s kupcima
c) Kategorije dionikaKlijenti: Osobe s kojima se održava komercijalni odnos kao klijenti
d) Kategorije podatakaOni potrebni za održavanje poslovnog odnosa. Prijaviti se

Identifikacija: ime i prezime, NIF, poštanska adresa, brojevi telefona, e-mail

Osobna svojstva: bračno stanje, datum i mjesto rođenja, dob, spol, nacionalnost

Bankovni podaci: za plaćanja izravnim zaduženjem

e) Kategorije primateljaDržavna agencija za poreznu upravu
f) Međunarodni transferiNisu planirani međunarodni transferi
g) Razdoblje brisanjaOne predviđene poreznim zakonodavstvom u pogledu propisivanja odgovornosti
h) Mjere sigurnostiOne prikazane u PRILOGU SIGURNOSNE MJERE

Liječenje: Potencijalni kupci

a) Odgovoran za liječenjeIdentitet: Medalab – NIF: B12886263

Poštanska adresa: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska

Email: info@medalab.com

Telefon: 682653712

b) Svrha liječenjaUpravljanje odnosom s potencijalnim klijentima
c) Kategorije dionikaPotencijalni klijenti: Osobe s kojima se želi održati komercijalni odnos kao klijenti
d) Kategorije podatakaOni potrebni za komercijalnu promociju tvrtke

Identifikacija: ime i prezime te poštanska adresa, brojevi telefona, e-mail

e) Kategorije primateljaNe dolazi u obzir
f) Međunarodni transferiNisu planirani međunarodni transferi
g) Razdoblje brisanjaGodinu dana od prvog kontakta
h) Mjere sigurnostiOne prikazane u PRILOGU SIGURNOSNE MJERE

Liječenje: Osoblje

a) Odgovoran za liječenjeIdentitet: Medalab – NIF: B12886263

Poštanska adresa: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Španjolska

Email: info@medalab.com

Telefon: 682653712

b) Svrha liječenjaUpravljanje radnim odnosom sa zaposlenicima
c) Kategorije dionikaZaposlenici: Osobe koje rade za voditelja obrade podataka
d) Kategorije podatakaOni potrebni za održavanje trgovačkog odnosa. upravljati obračunom plaća

Identifikacija: ime, prezime, JMBG, poštanska adresa, brojevi telefona, e-mail

Osobna svojstva: bračno stanje, datum i mjesto rođenja, dob, spol, nacionalnost i postotak invaliditeta

Bankovni podaci, za izravno terećenje isplata plaća

e) Kategorije primateljaDržavna agencija za poreznu upravu

Nacionalni institut za socijalnu sigurnost

Banke i financijski subjekti

f) Međunarodni transferiNisu planirani međunarodni transferi
g) Razdoblje brisanjaOne predviđene poreznim i radnim zakonodavstvom u pogledu propisivanja odgovornosti
h) Mjere sigurnostiOne prikazane u PRILOGU SIGURNOSNE MJERE
0

Nema proizvoda u košarici.

Translate »