Vilkår og betingelser.

Innholdsfortegnelse

1. Juridisk informasjon og overholdelse av regelverk

1.1. Identifikasjonsdata for selskapet

I samsvar med informasjonsplikten i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, reflekteres følgende informasjon nedenfor: selskapet som eier webdomenet er Medalab Research SL ( heretter https://www.medalab.com), hjemmehørende for disse formålene i Urbanización Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, tomt 24, 12579, Alcossebre, (Castellón) i NIF: NIF: B12886263. Kontakt e-post: info@medalab.com på nettstedet.

1.2. Vilkår for bruk av portalen

Tilgangen og/eller bruken av denne opplæringsportalen tilskriver tilstanden til BRUKER, som aksepterer, fra nevnte tilgang og/eller bruk, de generelle vilkårene for bruk som gjenspeiles her. De nevnte betingelsene vil være gjeldende uavhengig av de generelle kontraktsvilkårene som i deres tilfelle er obligatoriske.

2. Riktig bruk av innhold og tjenester

2.1. Forbud og upassende oppførsel

https://www.medalab.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Medalab Research SL o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.

BRUKER forplikter seg til å gjøre passende bruk av innholdet og tjenestene (som chat-tjenester, diskusjonsfora eller nyhetsgrupper) som Medalab Research SL er skaperen av nettstedet og tilbyr gjennom sin portal og som eksempel. men ikke begrenset til, ikke å bruke dem til å (jeg) delta i ulovlige, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden; (II) spre innhold eller propaganda av rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk-ulovlig karakter, forfekter terrorisme eller et angrep på menneskerettighetene; (III) forårsake skade på de fysiske og logiske systemene til Navnet på selskapet som opprettet nettstedet, dets leverandører eller tredjeparter, introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake de nevnte skadene; (IV) prøve å få tilgang til og, der det er hensiktsmessig, bruke e-postkontoene til andre brukere og endre eller manipulere meldingene deres.

2.2. Ansvar for Medalab Research SL i forhold til kommentarer og bidrag

Navnet på selskapet som opprettet nettstedet forbeholder seg retten til å trekke tilbake alle kommentarer og bidrag som krenker respekten for personens verdighet, som er diskriminerende, fremmedfiendtlige, rasistiske, pornografiske, som truer ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhet eller som etter hans mening ikke ville være egnet for publisering. Medalab Research SL vil i alle fall ikke være ansvarlig for meningene som uttrykkes av brukere gjennom fora, chatter eller andre deltakelsesverktøy.

3. Beskyttelse av personopplysninger

3.1. Overholdelse av den generelle databeskyttelsesforordningen (RGPD)

Medalab Research SL overholder retningslinjene til; Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse opplysningene, og som opphever direktiv 95/ 46/CE (General Data Protection Regulation) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (heretter GDPR), gir et modernisert og ansvarlighetsbasert rammeverk for databeskyttelsen i Europa.

3.2. proaktivt ansvar

I denne forstand fastsetter artikkel 5, seksjon 2, i forordning (EU) 2016/679 uttrykkelig prinsippet om "proaktivt ansvar", ifølge hvilket den behandlingsansvarlige vil være ansvarlig for overholdelse (og i stand til å demonstrere det) av følgende behandlingsprinsipper.

4. Databehandling og samtykke

4.1. Overholdelse av loven om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSI)

På samme måte informerer Medalab Research SL at den overholder lov 34/2002 av 11. juli om tjenester til informasjonssamfunnet og elektronisk handel og vil til enhver tid be om ditt samtykke til behandling av e-posten din for kommersielle formål.

4.2. Datauttak og kontakt

For å kansellere dataene dine kan du sende oss en e-post til info@medalab.com eller et bekreftet brev til Avda. Las Fuentes 11E, 12579 Alcoceber (Castellón).

5. Returer og refusjoner.

Ifølge Europeiske forskrifter, den angrerett til våre kunder, slik at de kan returnere ethvert kjøpt produkt innen 14 kalenderdager fra mottaksdatoen. OGKunden vil være den som påtar seg alle kostnadene ved returen, etter kundens valg, fraktmetoden han foretrekker.

For å foreta returen er det viktig at produktet er i originalemballasjen og i samme forhold som det ble levert i, uten å ha blitt brukt. Av hygieniske-sanitære årsaker er det ikke tillatt å endre eller returnere produktet etter at produktet har blitt brukt., bortsett fra i tilfelle en mulig funksjonsfeil på grunn av teknisk feil. I slike tilfeller vil produktet bli erstattet med et nytt.

Dersom kunden ønsker å returnere et produkt på grunn av en feil i bestillingen, må produktet være i perfekt stand for å kunne fortsette med refusjon eller bytte. I henhold til EU-lovgivningen, innenfor den lovbestemte garantiperioden på tre år, repareres eller erstattes defekte produkter gratis for forbrukeren, inkludert alle fraktkostnader. Så Medalab bærer alle fraktkostnader for produktet i tilfelle teknisk feil.

For å gjøre dette må kunden først og fremst sende produktet, midlertidig påta seg kostnadene for den forsendelsen. Etter å ha sjekket statusen til produktet, vil Medalab refundere kunden for kostnadene forårsaket av forsendelsen. Det er viktig at kunden legger ved all dokumentasjon som beviser fraktkostnadene som påløper, slik at Medalab fortsetter med refusjon. Denne refusjonen kan betales med Paypal eller bankoverføring.

For å starte returprosessen må kunden fylle ut følgende uttaksskjema

Vi aksepterer ikke retur av produkter etter de første 14 dagene etter kjøpet.

Medalab forplikter seg til å returnere pengene eller endre produktet innen en periode på ikke mer enn 3 virkedager fra mottak av det returnerte produktet.

Vær oppmerksom på at denne retningslinjen for retur og refusjon er i samsvar med europeiske forskrifter og søker å garantere tilfredshet og beskyttelse av våre kunder.

6. Tollgebyrer

For internasjonale bestillinger må enhetene trekkes fra tollen innen 14 dager.

Forsendelser kan ha ekstra kostnader for tollprosedyrer i destinasjonsland som ikke tilhører EU.

Hvis klienten er bosatt i et av disse landene, må han betale dette tollgebyret, ved henting av pakken, i tilfelle Tollvesenet krever det.

Oppdragsgiver må akseptere fortolling, selv når det medfører ekstra kostnader forbundet med nevnte behandling. I tilfelle klienten av egen fri vilje bestemmer seg for ikke å hente pakken ved fortolling, forbeholder Medalab seg retten til ikke å returnere ordrebeløpet til klienten.

7. Kansellering av bestillinger.

Ethvert produkt kjøpt i nettbutikken vår kan kanselleres i sin helhet opptil 24 timer etter at betalingen er utført på nettstedet vårt.

Etter disse 24 timene kan du først returnere bestillingen din når du har mottatt den og innen 14 dager (mer informasjon om dette i vår seksjon for returer og refusjoner). Når vi mottar returordren, vil vi kontakte deg via e-post for å fortsette med refusjonen.

Trinn for å kansellere bestillingen din (opptil 24 timer etter kjøp)

– Skriv inn ordrebekreftelses-e-posten som vi har sendt deg og finn ordrenummeret (eksempel: 72114).

– Send oss ​​en e-post til info@medalab.com med emnet: Avbryt bestilling: (Ordrenummer). I meldingen må du sende oss ditt navn, bankkontonummer og e-postadresse.

I tilfelle kanselleringsforespørselen er etter 24 timer fra kjøpstidspunktet, kan den ikke godkjennes før kunden mottar produktet og fortsetter å returnere det ved å følge trinnene som er inkludert i avsnittet Returer og refusjoner.

8. garanti

For alle våre enheter: når kunden mottar bestillingen hjemme, har de 14 dager på seg til å sjekke at den er i god stand.

Fra datoen fakturaen er formalisert har utstyret 3 års garanti (med unntak av Biotrohn batteri og elektroder, samt CIO2 Generator pumpe, som har 6 måneders garanti.)

Garantien dekker ikke skader forårsaket av feil bruk, for eksempel feil rengjøring etter hver bruk, industriell bruk av generatoren eller endringer på den. 

Hvis de må repareres, bæres fraktkostnadene av kunden. Medalab teknisk service forplikter seg til å reparere/erstatte den med en ny, avhengig av skaden. I tilfelle utstyret har en teknisk eller produksjonsfeil, vil fraktkostnadene bli betalt til kunden etter verifisering av utstyrsstatus av Medalab. Dersom verifiseringen viser at feilen skyldes feil bruk, betales ikke fraktkostnadene. I tillegg, i tilfelle feilen er forårsaket av feil bruk av utstyret, vil ikke reparasjonskostnadene være inkludert i garantien, så byggherren påtar seg kostnadene ved nevnte reparasjon.  

9. Sikkerhet og beskyttelse av kjøpere.

Vår nettbutikk selger med tillit og med maksimal garanti for kvalitet. Vi garanterer at hver av transaksjonene som gjøres på nettstedet vårt er 100 % sikre. Alle operasjoner som involverer overføring av person- eller bankdata utføres i et sikkert miljø.

Vi bruker en server basert på standard sikkerhetsteknologi SSL (Secure Socket Layer). All informasjon du sender til oss, går kryptert gjennom nettverket. Et sikkert og lukket system for mottak og overføring av personopplysninger fra forbrukere.

Ved utforming av bestillingen kan kunden fritt velge å betale for kjøpene gjort på www.medalab.com ved:

  • Kredittkort
  • Paypal

På samme måte er ikke informasjonen på kredittkortet ditt registrert i noen database.

10. Medalab Research SL-tilknytningsprogram.

Medalab Research SL tilbyr et affiliateprogram rettet mot både enkeltpersoner og bedrifter knyttet til helse- og velværesektoren. Gjennom dette programmet har tilknyttede selskaper muligheten til å tjene provisjoner for promotering og salg av spesifikke produkter. Betalinger av nevnte provisjoner gjøres gjennom PayPal, og oppfyller visse minimumskrav. Det er viktig at tilknyttede selskaper utelukkende bruker materialet levert av Medalab uten å gjøre endringer og respekterer de etablerte betingelsene for å unngå upassende praksis. For mer detaljert informasjon om retningslinjene og kravene, anbefales det å besøke siden "Aktivprogram".

Translate »

For å se prisene på produktene våre med avgifter inkludert, må du velge ditt land på produktsiden. 

Fra 1. juli 2021 beregnes skatter for fellesskapsland basert på satsene i hver stat. Av denne grunn kan prisene variere avhengig av skattesatsen i hvert medlemsland. 

For å se prisene inklusive avgifter for produktene våre, må du velge ditt land på produktsiden.

Fra og med 1. juli 2021 beregnes skatter for EU-land basert på satsene i hver stat. Av denne grunn kan prisene variere avhengig av skattesatsen i hvert medlemsland.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Produktseite aus.

Ab dem 1. juli 2021 ble die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

For å forstå TTC-prisene på produktene våre, se utvalget av landene dine på produktsiden.

Fra og med 1. juli 2021 vil skattene for pays de l'UE bli beregnet på grunnlag av taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

På hvilket språk vil du se siden vår?