Vrátenie a vrátenie platby

Výnos

V súlade s ustanoveniami aktuálnych predpisov je právo na vrátenie akéhokoľvek zariadenia prijatého zákazníkom priznané v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia. Neskoršie, raz použité, z hygienicko-sanitárnych dôvodov nie sú povolené zmeny ani vrátenie, s výnimkou prípadu možnej poruchy v dôsledku technickej poruchy; v takom prípade bude nahradený novým zariadením.

Pre vrátenie tovaru je nevyhnutné, aby mal výrobok originálny obal a bol neporušený tak, ako ste ho dostali. 

Klient musí okamžite kontaktovať prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy: info@medalab.com

Ak klient pristúpi k vráteniu produktu alebo zariadenia omylom, musí byť v bezchybnom stave, aby bolo možné pristúpiť k vráteniu peňazí alebo výmene. Zákazník musí znášať náklady na vrátenie.

Medalab sa zaväzuje vrátiť peniaze alebo vymeniť produkt v lehote nepresahujúcej 3 pracovné dni.

colné poplatky

Pri medzinárodných objednávkach musia byť zariadenia preclené do 14 dní.

Zásielky môžu mať dodatočné náklady na colné konanie v cieľových krajinách, ktoré nepatria do Európskej únie.

Ak má klient bydlisko v jednej z týchto krajín, musí túto daň zaplatiť pri prevzatí balíka v prípade, že to colné orgány vyžadujú.

V prípade neprevzatia zásielky bude balík vrátený na miesto pôvodu, takže náklady vynaložené na vrátenie budú odpočítané z vrátenia peňazí.

V závislosti od krajiny a obchodných zmlúv medzi štátmi sa typ dane môže pohybovať od 2 % do 10 % z hodnoty objednávky.

0

Žiadne produkty v košíku.

Translate »