Podmienky.

Obsah

1. Právne informácie a súlad s predpismi

1.1. Identifikačné údaje spoločnosti

V súlade s informačnou povinnosťou obsiahnutou v článku 10 zákona č. 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode sú uvedené nižšie uvedené informácie: spoločnosť, ktorá vlastní webovú doménu je Medalab Research SL ( ďalej https://www.medalab.com), so sídlom na tieto účely na adrese Urbanización Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, pozemok 24, 12579, Alcossebre, (Castellón) z NIF: NIF: B12886263. Kontaktný e-mail: info@medalab.com webovej stránky.

1.2. Podmienky používania portálu

Prístup a/alebo používanie tohto školiaceho portálu pripisuje stav POUŽÍVATEĽA, ktorý týmto prístupom a/alebo používaním akceptuje Všeobecné podmienky používania, ktoré sú tu uvedené. Vyššie uvedené Podmienky budú platné bez ohľadu na Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú v ich prípade záväzné.

2. Vhodné používanie obsahu a služieb

2.1. Zákazy a nevhodné správanie

https://www.medalab.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Medalab Research SL o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.

POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje primerane využívať obsah a služby (ako sú chatovacie služby, diskusné fóra alebo diskusné skupiny), ktoré spoločnosť Medalab Research SL je tvorcom webovej stránky a ponúka prostredníctvom svojho portálu a ako príklad. avšak nie výlučne, nie použiť ich na (I) zapojenie sa do nezákonných, nezákonných alebo v rozpore s dobrou vierou a činnosťami verejného poriadku; (II) šíriť obsah alebo propagandu rasistickej, xenofóbnej, pornograficko-ilegálnej povahy, obhajujúcu terorizmus alebo útok na ľudské práva; (III) spôsobiť poškodenie fyzických a logických systémov mena spoločnosti, ktorá vytvorilo webovú stránku, jej dodávateľov alebo tretích strán, zaviesť alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné fyzické alebo logické systémy, ktoré pravdepodobne spôsobia vyššie uvedené škody; (IV) pokúsiť sa získať prístup k e-mailovým účtom iných používateľov a prípadne ich použiť a upravovať alebo manipulovať s ich správami.

2.2. Zodpovednosť Medalab Research SL vo vzťahu k komentárom a príspevkom

Názov spoločnosti, ktorá vytvorila webovú stránku si vyhradzuje právo stiahnuť všetky komentáre a príspevky, ktoré porušujú rešpektovanie dôstojnosti osoby, sú diskriminačné, xenofóbne, rasistické, pornografické, ohrozujú mládež alebo detstvo, poriadok alebo verejnú bezpečnosť alebo ktorý by podľa jeho názoru nebol vhodný na zverejnenie. Spoločnosť Medalab Research SL v žiadnom prípade nezodpovedá za názory vyjadrené používateľmi prostredníctvom fór, chatov alebo iných nástrojov účasti.

3. Ochrana osobných údajov

3.1. Súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov (RGPD)

Medalab Research SL je v súlade so smernicami; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/ 46/CE (General Data Protection Regulation) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (ďalej len GDPR) poskytuje modernizovaný rámec ochrany údajov v Európe založený na zodpovednosti.

3.2. proaktívna zodpovednosť

V tomto zmysle článok 5 oddiel 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 výslovne stanovuje zásadu „proaktívnej zodpovednosti“, podľa ktorej bude prevádzkovateľ údajov zodpovedný za dodržiavanie (a schopný preukázať) nasledujúceho: princípy liečby.

4. Spracovanie údajov a súhlas

4.1. Súlad so zákonom o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode (LSSI)

Rovnako tak spoločnosť Medalab Research SL informuje, že dodržiava zákon 34/2002 z 11. júla o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode a bude vždy vyžadovať váš súhlas so spracovaním vášho e-mailu na komerčné účely.

4.2. Odber údajov a kontakt

Ak chcete zrušiť svoje údaje, môžete nám poslať e-mail na adresu info@medalab.com alebo overený list na adresu Avda Las Fuentes 11E, 12579 Alcoceber (Castellón).

5. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí.

Podľa Európskych predpisov, právo na odstúpenie od zmluvy našim zákazníkom, čo im umožní vrátiť akýkoľvek zakúpený produkt do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia. AKlientom bude ten, kto prevezme všetky náklady na vrátenie, podľa výberu klienta, spôsob dopravy, ktorý preferuje.

Pre vrátenie tovaru je nevyhnutné, aby bol produkt v pôvodnom obale a v rovnakom stave, v akom bol dodaný, bez toho, aby bol použitý. Z hygienicko-sanitárnych dôvodov nie sú po použití výrobku povolené zmeny alebo vrátenie., okrem prípadu možnej poruchy v dôsledku technickej poruchy. V takom prípade bude výrobok nahradený novým.

Ak si zákazník želá vrátiť produkt z dôvodu chyby v objednávke, produkt musí byť v bezchybnom stave, aby bolo možné pristúpiť k vráteniu peňazí alebo výmene. Podľa práva EÚ je v rámci zákonnej záručnej lehoty troch rokov pre spotrebiteľa oprava alebo výmena chybných výrobkov bezplatná, vrátane všetkých nákladov na dopravu. Medalab teda znáša všetky prepravné náklady produktu v prípade technickej poruchy.

Na tento účel musí zákazník najskôr odoslať produkt, pričom dočasne prevezme náklady na túto zásielku. Po skontrolovaní stavu produktu Medalab uhradí zákazníkovi náklady spôsobené prepravou. Je nevyhnutné, aby klient priložil všetku dokumentáciu, ktorá dokazuje vynaložené náklady na dopravu, aby spoločnosť Medalab mohla pristúpiť k vráteniu peňazí. Táto refundácia môže byť vyplatená cez Paypal alebo bankovým prevodom.

Na začatie procesu vrátenia musí zákazník vyplniť nasledovné formulár na odstúpenie od zmluvy

Neakceptujeme vrátenie produktov po prvých 14 dňoch od nákupu.

Medalab sa zaväzuje vrátiť peniaze alebo vymeniť produkt v lehote nie dlhšej ako 3 pracovných dní od prijatia vráteného produktu.

Prosím, majte na pamäti, že tieto zásady vrátenia a vrátenia peňazí sú v súlade s európskymi predpismi a snažia sa zaručiť spokojnosť a ochranu našich zákazníkov.

6. Colné poplatky

Pri medzinárodných objednávkach musia byť zariadenia preclené do 14 dní.

Zásielky môžu mať dodatočné náklady na colné konanie v cieľových krajinách, ktoré nepatria do Európskej únie.

Ak má klient bydlisko v niektorej z týchto krajín, musí tento colný poplatok zaplatiť pri preberaní balíka, ak to colná správa vyžaduje.

Klient musí akceptovať colné odbavenie, a to aj v prípade, že so sebou nesie dodatočné náklady spojené s uvedeným spracovaním. V prípade, že sa zákazník z vlastnej vôle rozhodne nevyzdvihnúť balík pri colnom odbavení, Medalab si vyhradzuje právo nevrátiť zákazníkovi sumu objednávky.

7. Storno objednávky.

Akýkoľvek produkt zakúpený v našom internetovom obchode môže byť úplne zrušený do 24 hodín po vykonaní platby na našej webovej stránke.

Po týchto 24 hodinách budete môcť svoju objednávku vrátiť až po jej prijatí a do 14 dní (viac informácií o tom nájdete v našej sekcii Vrátenie a vrátenie peňazí). Keď dostaneme objednávku na vrátenie, budeme vás kontaktovať e-mailom, aby sme pokračovali s vrátením peňazí.

Kroky na zrušenie objednávky (do 24 hodín od nákupu)

– Zadajte e-mail s potvrdením objednávky, ktorý sme vám poslali, a nájdite číslo objednávky (príklad: 72114).

– Pošlite nám e-mail na adresu info@medalab.com s predmetom: Zrušiť objednávku: (Číslo objednávky). V správe nám musíte poslať svoje meno, číslo bankového účtu a emailovú adresu.

V prípade, že žiadosť o zrušenie je po 24 hodinách od času nákupu, nemôže byť schválená, kým zákazník nedostane produkt a nezačne ho vrátiť podľa krokov, ktoré sú uvedené v časti Vrátenie a vrátenie peňazí.

8. Záruka

Pre všetky naše zariadenia: keď zákazník dostane objednávku doma, má 14 dní na to, aby skontroloval, či je v poriadku.

Od dátumu formalizácie faktúry má zariadenie 3-ročnú záruku (s výnimkou batérie Biotrohn a elektród, ako aj čerpadla CIO2 Generator, na ktoré je 6-mesačná záruka.)

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním, ako je nesprávne čistenie po každom použití, priemyselné použitie generátora alebo akákoľvek jeho úprava. 

Ak je potrebné ich opraviť, náklady na dopravu znáša zákazník. Technická služba Medalab sa zaväzuje opraviť/vymeniť ho za nový v závislosti od vzniknutého poškodenia. V prípade, že sa na zariadení vyskytne technická alebo výrobná chyba, náklady na dopravu budú zákazníkovi uhradené po overení stavu zariadenia spoločnosťou Medalab. Ak overenie ukáže, že chyba je spôsobená nesprávnym používaním, náklady na dopravu nebudú uhradené. Ďalej, v prípade, že porucha je spôsobená nesprávnym používaním zariadenia, náklady na opravu nebudú zahrnuté do záruky, takže náklady na uvedenú opravu znáša zákazník.  

9. Bezpečnosť a ochrana kupujúcich.

Náš internetový obchod predáva s istotou a s maximálnou zárukou kvality. Garantujeme, že každá transakcia uskutočnená na našej webovej stránke je 100% bezpečná. Všetky operácie zahŕňajúce prenos osobných alebo bankových údajov sa vykonávajú v zabezpečenom prostredí.

Používame server založený na štandardnej bezpečnostnej technológii SSL (Secure Socket Layer). Všetky informácie, ktoré nám posielate, putujú šifrovane cez sieť. Bezpečný a uzavretý systém na príjem a prenos osobných údajov od spotrebiteľov.

Pri formulovaní objednávky sa zákazník môže slobodne rozhodnúť, že za nákupy uskutočnené na www.medalab.com zaplatí:

  • Kreditná karta
  • paypal

Rovnako tak informácie o vašej kreditnej karte nie sú registrované v žiadnej databáze.

10. Affiliačný program Medalab Research SL.

Medalab Research SL ponúka pridružený program zameraný na jednotlivcov aj spoločnosti súvisiace so sektorom zdravia a wellness. Prostredníctvom tohto programu majú affiliate partneri možnosť získať provízie za propagáciu a predaj konkrétnych produktov. Platby uvedených provízií sa uskutočňujú prostredníctvom služby PayPal, pričom spĺňajú určité minimálne požiadavky. Je nevyhnutné, aby pridružené spoločnosti používali výhradne materiály poskytnuté spoločnosťou Medalab bez vykonania úprav a rešpektovali stanovené podmienky, aby sa vyhli nevhodným postupom. Pre podrobnejšie informácie o pravidlách a požiadavkách sa odporúča navštíviť stránku "Partnerský program".

Translate »

Ak chcete zobraziť ceny našich produktov vrátane daní, musíte na stránke produktu vybrať svoju krajinu. 

Od 1. júla 2021 sa dane pre krajiny Spoločenstva počítajú na základe sadzieb jednotlivých štátov. Z tohto dôvodu sa ceny môžu líšiť v závislosti od sadzby dane jednotlivých členských krajín. 

Ak chcete zobraziť ceny našich produktov vrátane dane, musíte na stránke produktu vybrať svoju krajinu.

Od 1. júla 2021 sa dane pre krajiny EÚ počítajú na základe sadzieb jednotlivých štátov. Z tohto dôvodu sa ceny môžu líšiť v závislosti od sadzby dane jednotlivých členských krajín.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Productseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

Pour connaître les prix TTC de no produits, veuillez sélectionner votre pays sur la page du produit.

Od 1. júla 2021 sa dane pre pays de l'UE budú počítať na základe taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

V akom jazyku chcete vidieť našu stránku?