Integritetspolicy

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Identitet: Medalab Research SL –

Skatteadress: Urbanisation Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, tomt 24, 12579, Alcossebre, (Castellón)

NIF: B12886263

Postadress: Avda Las Fuentes 11E, 1579 Alcossebre, Castellón.

Telefon: 682640553

E-post: info@medalab.com

Vilka personuppgifter samlas in och hur erhålls de?

”På Medalab Research SL behandlar vi den information du ger oss för att kunna förse dig med den efterfrågade tjänsten och utföra din fakturering. Av denna anledning samlar vi in ​​uppgifter om namn, efternamn, adress, telefonnummer, DNI/NIF/passnummer eller något motsvarande dokument som tillåter oss att göra fakturor enligt kungligt dekret 1619/2012, av den 30 november.

Dessa data kommer från:

Kontaktformulär.

Kundregistreringsformulär.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna som tillhandahålls kommer att bevaras så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls eller under den tid som krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter och ta hand om eventuella ansvarsområden som kan härledas från efterlevnaden av det syfte för vilket uppgifterna samlades in.

Med vem delas data?

Ingen data kommer att kommuniceras till tredje part, förutom juridisk skyldighet eller när det för den kontrakterade tjänsten är nödvändigt att ha en tjänsteleverantör utanför Medalab Research SL. I detta fall kommer användarens uttryckliga formella samtycke att erhållas.

Vid denna tidpunkt delar Medalab Research SL som en allmän regel data med följande leverantörer, under deras motsvarande integritetsvillkor:

GABITEC ALCALA CB tillhandahåller finansiella tjänster och redovisningstjänster.

Google Analytics: Länk till dess databehandlingsvillkor.

Webempresa SL: Att erbjuda webb- och e-postvärdtjänsten.

Du har rätt att få information om huruvida Medalab Research SL behandlar dina personuppgifter, så att du kan utöva din rätt till åtkomst, rättelse, radering och portabilitet av data samt invändning och begränsning av dess behandling inför Medalab Research SL, med säte på Avda Las Fuentes 11E eller på e-postadressen info@medalab.com, bifoga en kopia av ditt ID eller motsvarande dokument.

På samma sätt, och särskilt om du anser att du inte har fått full tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, kan du lämna in en ansökan till den nationella kontrollmyndigheten genom att kontakta dem.

Translate »

För att se priserna på våra produkter inklusive moms måste du välja ditt land på produktsidan. 

Från och med 1 juli 2021 beräknas skatter för gemenskapsländer baserat på skattesatserna i varje delstat. Av denna anledning kan priserna variera beroende på skattesatsen i varje medlemsland. 

För att se priserna inklusive moms för våra produkter måste du välja ditt land på produktsidan.

Från och med den 1 juli 2021 beräknas skatter för EU-länder baserat på skattesatserna i varje stat. Av denna anledning kan priserna variera beroende på skattesatsen i varje medlemsland.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Produktseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

För att förstå TTC-priserna för våra produkter, se urvalet av dina länder på produktsidan.

Från och med den 1 juli 2021 kommer skatterna för pays de l'UE att beräknas på grundval av taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

På vilket språk vill du se vår sida?