LAGHÄNVISNING

En el presente Aviso Legal, el Usuario, podrá encontrar toda la información relativa a las condiciones legales que definen las relaciones entre los usuarios y el responsable de la página web accesible en la dirección URL https://www.medalab.com (en adelante, el sitio web), que Medalab Research sl pone a disposición de los usuarios de Internet.
Användningen av webbplatsen förutsätter fullständigt och oreserverat godkännande av var och en av bestämmelserna som ingår i detta juridiska meddelande. Följaktligen måste användaren av webbplatsen noggrant läsa detta juridiska meddelande vid varje tillfälle då han avser att använda webbplatsen, eftersom texten kan ändras efter eget gottfinnande av ägaren av webbplatsen, eller på grund av en lagändring. , rättspraxis eller affärspraxis.

1.- DATA FRÅN DEN ANSVARIGA ÄGAREN AV WEBBPLATSEN.

Nombre del titular: Medalab Research SL
Domicilio fiscal: Urbanización Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, parcela 24, 12579, Alcossebre, (Castellón).  
C.I.F.: B12886263
Kontakttelefon: 682 64 05 53
E-post: info@medalab.com

Medalab Research SL es el responsable del Sitio Web y se compromete a cumplir con todos los requisitos nacionales y europeos que regulan el uso de los datos personales de los usuarios.

Denna webbplats garanterar skyddet och sekretessen för de personuppgifter som tillhandahålls oss i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets allmänna förordning för skydd av personuppgifter (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, i organisk lag 3/2018, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter, samt i lagen om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel 34/2002 av den 11 juli (LSSI-CE)

2.- OBJEKT.

Webbplatsen ger sina användare tillgång till information och tjänster som tillhandahålls av Medalab Research SL till de personer eller organisationer som är intresserade av dem.

Tillgången till och användningen av webbplatsen tillskriver villkoret för användare av webbplatsen (hädanefter "användaren") och förutsätter godkännande av alla villkor som ingår i detta juridiska meddelande samt dess ändringar. Tillhandahållandet av webbplatstjänsten har en varaktighet som är begränsad till det ögonblick då användaren är ansluten till webbplatsen eller till någon av tjänsterna som tillhandahålls genom den. Därför måste användaren noggrant läsa detta juridiska meddelande vid varje tillfälle då han avser att använda webbplatsen, eftersom den och dess användningsvillkor i detta juridiska meddelande kan komma att ändras.

3.- ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING AV WEBBEN.

3.1.- Fri karaktär för åtkomst och användning av webben. Tillgång till webbplatsen är gratis för dess användare, förutom i förhållande till kostnaden för anslutningen via telekommunikationsnätet som tillhandahålls av åtkomstleverantören som användarna kontrakterat.
3.2.- Användarregistrering. I allmänhet kräver åtkomst och användning av webbplatsen inte att dess användare abonnerar eller registrerar sig i förväg.
3.3.- Användare garanterar och ansvarar, i alla fall, för riktigheten, giltigheten och äktheten av de personuppgifter som tillhandahålls, och åtar sig att hålla dem uppdaterade. Användaren samtycker till att lämna fullständig och korrekt information i kontakt- eller prenumerationsformuläret.

Under inga omständigheter kommer uppgifter som rör den yrkesmässiga eller ekonomiska situationen eller de andra familjemedlemmarnas integritet att samlas in från den minderårige utan deras samtycke. Om du är under tretton år och har besökt denna webbplats utan att meddela dina föräldrar bör du inte registrera dig som användare.

Denna webbplats respekterar och tar hand om användarnas personuppgifter. Som användare bör du veta att dina rättigheter är garanterade.

4.- WEBBINNEHÅLL.

Språket som används av ägaren på webben kommer att vara spanska. Medalab Research sl ansvarar inte för att användaren inte förstår eller förstår språket på webben, och inte heller för dess konsekvenser.
Medalab Research sl kan ändra innehållet utan föregående meddelande, samt radera och ändra dessa på webben, såsom sättet på vilket de nås, utan någon motivering och fritt, utan ansvar för de konsekvenser som de kan orsaka för användarna . användare.
Det är förbjudet att använda innehållet på webbplatsen för att marknadsföra, kontraktera eller avslöja reklam eller information från egen eller tredje part utan tillstånd från Medalab Research sl, eller för att skicka reklam eller information med hjälp av de tjänster eller information som görs tillgänglig. av användare, oavsett om användningen är gratis eller inte.
Länkarna eller hyperlänkarna som tredje part införlivar på sina webbsidor, riktade till denna webbplats, kommer att vara för att öppna hela webbsidan, inte kunna uttrycka, direkt eller indirekt, falska, felaktiga eller förvirrande indikationer, och inte heller orsaka orättvisa eller olagliga handlingar mot Medalab Research sl

5.- SÄKERHETSÅTGÄRDER.

De personuppgifter som kommuniceras av användaren kan lagras i automatiserade databaser eller inte, vars ägande uteslutande motsvarar Medalab Research sl, under förutsättning att alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som garanterar konfidentialitet, integritet och kvalitet hos uppgifterna. med bestämmelserna i gällande föreskrifter om skydd av personuppgifter.

6.- BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Både åtkomst till webbplatsen och den icke-samtycke som kan göras av informationen som finns däri är ensam ansvar för den som utför det. Medalab Research sl kommer inte att hållas ansvarigt för någon konsekvens, skada eller skada som kan uppstå från nämnda åtkomst eller användning. Medalab Research sl ansvarar inte för eventuella säkerhetsfel som kan uppstå eller för skador som kan orsakas på användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara), eller på filer eller dokument som lagras däri, till följd av:
– Förekomsten av ett virus på användarens dator som används för att ansluta till tjänsterna och innehållet på webbplatsen.
– ett webbläsarfel.
– och/eller användningen av icke uppdaterade versioner av den.
Medalab Research sl ansvarar inte för tillförlitligheten och hastigheten hos hyperlänkarna som är inkorporerade i webben för att öppna andra. Medalab Research sl garanterar inte användbarheten av dessa länkar och ansvarar inte heller för innehållet eller tjänsterna som användaren kan komma åt via dessa länkar, eller för att dessa webbplatser fungerar korrekt.
Medalab Research sl kommer inte att ansvara för virus eller andra datorprogram som försämrar eller kan försämra användarnas datorsystem eller utrustning när de går in på dess webbplats eller andra webbplatser som har nåtts via länkar på denna webbplats.

7.- ANVÄNDNING AV "COOKIE"-TEKNIK.

Webbplatsen kan använda cookies eller liknande tekniker som kommer att styras av bestämmelserna i cookiepolicyn, tillgängliga när som helst och med respekt för användarens konfidentialitet och integritet, vilket är en integrerad del av detta juridiska meddelande.

8.- NAVIGATION.

Internetservrar kan samla in icke-identifierande data, som kan inkludera IP-adresser, och annan data som inte kan användas för att identifiera användaren. Din IP-adress kommer att lagras i åtkomstloggarna automatiskt och i det enda syftet att tillåta transitering via Internet, det är nödvändigt för din dator att tillhandahålla denna IP-adress när du surfar på Internet så att kommunikation kan utföras. På samma sätt kan IP-adressen användas för att göra statistik, anonymt, över antalet besökare på denna webbplats och deras ursprung, på ett sätt som är helt transparent för deras surfning.

9.- INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

Användaren vet och accepterar att allt innehåll och/eller andra delar av webbplatsen tillhör Medalab Research sl, och åtar sig att respektera de immateriella och industriella rättigheter som ägs av Medalab Research sl. All användning av webbplatsen eller dess innehåll måste ha en uteslutande privat karaktär.
Está reservado exclusivamente a Medalab Research sl, cualquier otro uso que suponga la copia, reproducción, distribución, transformación, comunicación pública o cualquier otra acción similar, de todo o parte de los contenidos de la web, por lo que ningún usuario podrá llevar a cabo estas acciones sin la autorización previa y por escrito de Medalab Research sl.

Translate »