Villkor.

Innehållsförteckning

1. Juridisk information och regelefterlevnad

1.1. Identifieringsuppgifter för företaget

I enlighet med informationsplikten i artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel, återspeglas följande information nedan: företaget som äger webbdomänen är Medalab Research SL ( nedan https://www.medalab.com), med hemvist för dessa ändamål på Urbanización Las Fuentes, Carretera Las Fuentes, tomt 24, 12579, Alcossebre, (Castellón) av NIF: NIF: B12886263. Kontakta e-post: info@medalab.com för webbplatsen.

1.2. Användarvillkor för portalen

Åtkomsten och/eller användningen av denna utbildningsportal tillskriver ANVÄNDARENS villkor, som accepterar, från nämnda åtkomst och/eller användning, de allmänna användarvillkoren som återspeglas här. Ovannämnda villkor kommer att vara tillämpliga oavsett de allmänna avtalsvillkoren som i deras fall är obligatoriska.

2. Lämplig användning av innehåll och tjänster

2.1. Förbud och otillbörligt beteende

https://www.medalab.com proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adelante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a Medalab Research SL o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.

ANVÄNDAREN åtar sig att på lämpligt sätt använda innehållet och tjänsterna (såsom chatttjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som Medalab Research SL är skaparen av webbplatsen och erbjuder via dess portal och som exempel. men inte begränsat till, inte att använda dem för att (jag) delta i olagliga, olagliga eller strider mot god tro och allmän ordning; (II) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk-illaglig karaktär, förespråkar terrorism eller en attack mot mänskliga rättigheter; (III) orsaka skada på de fysiska och logiska systemen för Namn på företaget som skapade webbplatsen, dess leverantörer eller tredje part, introducera eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kommer att orsaka ovannämnda skador; (IV) försöka komma åt och, när så är lämpligt, använda andra användares e-postkonton och ändra eller manipulera deras meddelanden.

2.2. Ansvar för Medalab Research SL i förhållande till kommentarer och inlägg

Namnet på företaget som skapade webbplatsen förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som kränker respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som hotar ungdom eller barndom, ordningen eller allmän säkerhet eller som enligt hans mening inte lämpar sig för publicering. I vilket fall som helst kommer Medalab Research SL inte att ansvara för de åsikter som uttrycks av användare via forum, chattar eller andra deltagandeverktyg.

3. Skydd av personuppgifter

3.1. Överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD)

Medalab Research SL följer riktlinjerna för; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter och genom vilken direktiv 95/ 46/CE (General Data Protection Regulation) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (hädanefter GDPR), tillhandahåller ett moderniserat och ansvarsbaserat ramverk för dataskyddet i Europa.

3.2. proaktivt ansvar

I denna mening fastställer artikel 5, sektion 2, i förordning (EU) 2016/679 uttryckligen principen om "proaktivt ansvar", enligt vilken den personuppgiftsansvarige kommer att ansvara för efterlevnad (och kapabel att visa det) av följande behandlingsprinciper.

4. Databehandling och samtycke

4.1. Efterlevnad av lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI)

På samma sätt informerar Medalab Research SL att de följer lag 34/2002 av den 11 juli, om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel och kommer alltid att begära ditt samtycke till behandling av din e-post för kommersiella ändamål.

4.2. Datauttag och kontakt

För att avbryta dina uppgifter kan du skicka oss ett e-postmeddelande till info@medalab.com eller ett bestyrkt brev till Avda. Las Fuentes 11E, 12579 Alcoceber (Castellón).

5. Returer och återbetalningar.

Enligt Europeiska bestämmelser, den ångerrätt till våra kunder, så att de kan returnera alla köpta produkter inom 14 kalenderdagar från dagen för mottagandet. OCHKunden kommer att vara den som står för alla kostnader för returen, efter kundens val, vilket fraktsätt han föredrar.

För att göra returen är det viktigt att produkten är i sin originalförpackning och i samma skick som den levererades, utan att ha använts. Av hygieniska-sanitära skäl, när produkten väl har använts, är ändringar eller returer inte tillåtna., utom i händelse av ett eventuellt fel på grund av tekniskt fel. I sådana fall kommer produkten att ersättas med en ny.

Om kunden vill returnera en produkt på grund av ett fel i beställningen måste produkten vara i perfekt skick för att kunna gå vidare med återbetalning eller byte. Enligt EU-lag, inom den lagstadgade garantiperioden på tre år, repareras eller ersätts defekta produkter utan kostnad för konsumenten, inklusive alla fraktkostnader. Så Medalab står för alla fraktkostnader för produkten vid tekniska fel.

För att göra detta måste kunden först och främst skicka produkten, tillfälligt överta kostnaderna för den försändelsen. Efter att ha kontrollerat produktens status kommer Medalab att ersätta kunden för kostnaden som orsakats av försändelsen. Det är väsentligt att kunden bifogar all dokumentation som styrker uppkomna fraktkostnader så att Medalab fortsätter med sin återbetalning. Denna återbetalning kan betalas via Paypal eller banköverföring.

För att starta returprocessen måste kunden fylla i följande uttagsformulär

Vi accepterar inte returer av produkter efter de första 14 dagarna efter köpet.

Medalab åtar sig att returnera pengarna eller ändra produkten inom en period av högst 3 arbetsdagar från mottagandet av den returnerade produkten.

Tänk på att denna retur- och återbetalningspolicy är i enlighet med europeiska regler och syftar till att garantera nöjda kunder och skydd.

6. Tullavgifter

För internationella beställningar måste enheter tullklareras inom 14 dagar.

Försändelser kan ha extra kostnader för tullförfaranden i destinationsländer som inte tillhör EU.

Om kunden är bosatt i något av dessa länder måste han betala denna tullavgift, vid hämtning av paketet, i händelse av att Tullen kräver det.

Kunden måste acceptera tullklarering, även när den medför extra kostnader i samband med nämnda behandling. I det fall kunden av egen fri vilja bestämmer sig för att inte hämta ut paketet vid tullklareringen förbehåller sig Medalab rätten att inte returnera beställningsbeloppet till kunden.

7. Annullering av beställningar.

Alla produkter som köps i vår onlinebutik kan annulleras helt upp till 24 timmar efter att betalningen gjorts på vår webbplats.

Efter dessa 24 timmar kan du endast returnera din beställning när du har mottagit den och inom 14 dagar (mer information om detta i vårt avsnitt om returer och återbetalningar). När vi har tagit emot returordern kommer vi att kontakta dig via e-post för att fortsätta med återbetalningen.

Steg för att avbryta din beställning (upp till 24 timmar efter köp)

– Ange orderbekräftelsemailet som vi har skickat till dig och leta upp ordernumret (exempel: 72114).

– Skicka oss ett mail till info@medalab.com med ämnet: Avbryt Beställning: (Beställningsnummer). I meddelandet ska du skicka oss ditt namn, bankkontonummer och e-postadress.

I händelse av att begäran om avbeställning sker efter 24 timmar från köptillfället kan den inte godkännas förrän kunden tar emot produkten och fortsätter att returnera den enligt stegen som ingår i avsnittet Returer och återbetalningar.

8. garanti

För alla våra enheter: när kunden väl fått beställningen hem har de 14 dagar på sig att kontrollera att den är i gott skick.

Från det datum då fakturan formaliseras har utrustningen 3 års garanti (med undantag för Biotrohns batteri och elektroder samt CIO2 Generator-pumpen som har 6 månaders garanti.)

Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, såsom att den inte rengjorts ordentligt efter varje användning, industriell användning av generatorn eller någon ändring av den. 

Om de behöver repareras står fraktkostnaden för kunden. Medalab tekniska service åtar sig att reparera/byta ut den mot en ny beroende på skadan. I händelse av att utrustningen har ett tekniskt eller tillverkningsfel kommer fraktkostnaderna att betalas till kunden efter kontroll av utrustningens status av Medalab. Om verifieringen visar att felet beror på felaktig användning betalas inte fraktkostnaderna. Dessutom, i händelse av att felet orsakas av felaktig användning av utrustningen, kommer reparationskostnaderna inte att inkluderas i garantin, så kunden kommer att stå för kostnaderna för nämnda reparation.  

9. Säkerhet och skydd för köpare.

Vår onlinebutik säljer med tillförsikt och med maximal kvalitetsgaranti. Vi garanterar att alla transaktioner som görs på vår webbplats är 100 % säkra. All verksamhet som involverar överföring av person- eller bankuppgifter utförs i en säker miljö.

Vi använder en server baserad på standard säkerhetsteknik SSL (Secure Socket Layer). All information som du överför till oss färdas krypterad genom nätverket. Ett säkert och slutet system för mottagning och överföring av personuppgifter från konsumenter.

Vid utformning av beställningen kan kunden fritt välja att betala för de köp som görs på www.medalab.com genom att:

  • KREDITKORT
  • paypal

På samma sätt är informationen på ditt kreditkort inte registrerad i någon databas.

10. Medalab Research SL Affiliation Program.

Medalab Research SL erbjuder ett affiliateprogram riktat till både privatpersoner och företag med anknytning till hälso- och friskvårdssektorn. Genom detta program har affiliates möjlighet att tjäna provision för marknadsföring och försäljning av specifika produkter. Betalningar av nämnda provisioner görs via PayPal och uppfyller vissa minimikrav. Det är viktigt att dotterbolag enbart använder materialet som tillhandahålls av Medalab utan att göra ändringar och respekterar de etablerade villkoren för att undvika olämplig praxis. För mer detaljerad information om policyerna och kraven rekommenderas att du besöker sidan "Affiliate-program".

Translate »

För att se priserna på våra produkter inklusive moms måste du välja ditt land på produktsidan. 

Från och med 1 juli 2021 beräknas skatter för gemenskapsländer baserat på skattesatserna i varje delstat. Av denna anledning kan priserna variera beroende på skattesatsen i varje medlemsland. 

För att se priserna inklusive moms för våra produkter måste du välja ditt land på produktsidan.

Från och med den 1 juli 2021 beräknas skatter för EU-länder baserat på skattesatserna i varje stat. Av denna anledning kan priserna variera beroende på skattesatsen i varje medlemsland.

Um die steuerfreien Preise unserer Produkte anzuzeigen, wählen Sie bitte Ihr Land auf der Produktseite aus.

Ab dem 1. Juli 2021 werden die Steuern für die EU-Länder auf der Grundlage der Steuersätze der einzelnen Staaten berechnet. Aus diesem Grund können die Preise je nach Steuersatz des jeweiligen Mitgliedstaates variieren.

För att förstå TTC-priserna för våra produkter, se urvalet av dina länder på produktsidan.

Från och med den 1 juli 2021 kommer skatterna för pays de l'UE att beräknas på grundval av taux de chaque État. C'est pourquoi les prix peuvent varier en fonction du taux d'imposition de chaque État membre.

På vilket språk vill du se vår sida?