Villkor

Villkor.

I enlighet med informationsplikten i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, återspeglas följande data nedan: företaget som äger webbdomänen är Elena Valladares (nedan kallat https://www.medalab.com), med adress för dessa ändamål på C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón), Bajo de NIF: NIF: B12886263. Kontakta e-post: info@medalab.com för webbplatsen. Åtkomsten och/eller användningen av denna utbildningsportal tillskriver ANVÄNDARENS villkor, som accepterar, från nämnda åtkomst och/eller användning, de allmänna användarvillkoren som anges här.

Ovannämnda villkor kommer att vara tillämpliga oavsett de allmänna avtalsvillkoren som, om tillämpliga, är obligatoriska. https://www.medalab.com ger tillgång till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan kallat "innehåll") på Internet som tillhör Elena Valladares eller dess licensgivare som ANVÄNDAREN kan ha tillgång till. ANVÄNDAREN tar ansvar för användningen av portalen. Detta ansvar sträcker sig till den registrering som är nödvändig för att få tillgång till vissa tjänster eller innehåll.

I nämnda register kommer ANVÄNDAREN att vara ansvarig för att tillhandahålla sanningsenlig och laglig information. Som ett resultat av denna registrering kan ANVÄNDAREN förses med ett lösenord som de kommer att ansvara för, och åtar sig att använda det flitigt och konfidentiellt.

ANVÄNDAREN åtar sig att på lämpligt sätt använda innehållet och tjänsterna (såsom chatttjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som Elena Valladares är skaparen av webbplatsen och erbjuder via dess portal och som exempel men icke-begränsande, inte att använda dem att (I) ägna sig åt olaglig verksamhet, olaglig eller i strid med god tro och allmän ordning; (II) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlig, pornografisk-illaglig karaktär, förespråkar terrorism eller attackerar mänskliga rättigheter; (III) orsaka skada på de fysiska och logiska systemen för Namn på företaget som skapade webbplatsen, dess leverantörer eller tredje part, introducera eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kommer att orsaka ovannämnda skador; (IV) försöka komma åt och, när så är lämpligt, använda andra användares e-postkonton och ändra eller manipulera deras meddelanden. Namnet på företaget som skapade webbplatsen förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som kränker respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientliga, rasistiska, pornografiska, som försöker mot ungdom eller barndom, ordningen eller allmän säkerhet eller som enligt hans mening inte lämpar sig för publicering. I vilket fall som helst kommer Elena Valladares inte att vara ansvarig för de åsikter som uttrycks av användare via forum, chattar eller andra deltagandeverktyg.

Elena Valladares följer riktlinjerna för; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter och genom vilken direktiv 95/46 /EC (General Data Protection Regulation) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) (hädanefter RGPD) upphävs, ger ett moderniserat ramverk baserat på ansvarighet för dataskyddet i Europa.

I denna mening fastställer artikel 5, sektion 2, i förordning (EU) 2016/679 uttryckligen principen om "proaktivt ansvar", enligt vilken den personuppgiftsansvarige kommer att ansvara för efterlevnad (och kapabel att visa det) av följande behandlingsprinciper.

Likaså informerar Elena Valladares att hon följer lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel och kommer att begära ditt samtycke till behandlingen av din e-post för kommersiella ändamål när som helst. För att avbryta dina uppgifter kan du skicka oss ett e-postmeddelande till info@medalab.com eller ett bestyrkt brev till C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón).

Studiecentret ansvarar för att läromedel tillverkas utifrån de riktlinjer som klienten tillhandahåller, men överväger inte olämplig användning av studenten. Allt material som utarbetats av tjänsten https://www.medalab.com, som tas emot av Kunden, är för informationsändamål och är endast mönstren eller grunden för att förbereda sitt eget arbete eller projekt. Därför bryter https://www.medalab.com inte mot lagen om immaterialrätt 22/1987 och lagarna 20/1992; 16/1993; 43/1994; 27/1995 och 28/1995 i direktiv 93/83/CEE.

1. IDENTIFIERINGSDATA

I enlighet med informationsplikten relaterad till artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster inom informationssamhället och elektronisk handel, listas alla viktiga uppgifter om företaget nedan:

Företagsnamn: Elena Valladares

Registrerat kontor: C/ Aralar, 46, 12579 Alcoceber (Castellón) – Spanien

NIF: B12886263

Telefon: 

e-post: info@medalab.com

Webbplats: https://www.medalab.com

2. SYFTE MED WEBBPLATSEN www.medalab.com

Syftet med vår webbplats är att göra våra kunder medvetna om en rad tjänster, produkter, kataloger, kampanjer och erbjudanden, underlätta och erbjuda möjligheten att förvärva dem via denna kanal.

3. ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

Åtkomst och användning av webbplatsen www.medalab.com och dess innehåll är föremål för dessa allmänna användningsvillkor och vad som är relaterat till vår integritetspolicy.

Användare som har tillgång till den måste noggrant läsa alla indikationer som finns i dess avsnitt innan de fortsätter att surfa, så efterföljande åtkomst och användning av webbsidorna förutsätter läsning, förståelse och godkännande av alla villkor relaterade till detta juridiska meddelande och i vår integritetspolicy.

Elena Valladares förbehåller sig rätten att ändra eller förlänga, utan föregående meddelande, dessa allmänna villkor, såväl som resten av innehållet på sidan, vilket gör dem kända genom att helt enkelt publicera de nya på webbplatsen, så att de är kända av användare som kommer åt det från det ögonblicket.

4. KORREKT ANVÄNDNING AV WEBSIDA OCH DESS INNEHÅLL.

Användaren som går in på vår webbplats samtycker till korrekt användning av den och dess innehåll, alltid för lagliga ändamål, som inte bryter mot gällande lagstiftning och som inte orsakar skada eller kan vara till men för MEDALAB i Alcoceber eller någon tredje part. .

Användare kommer att avstå från att utföra åtgärder som kan skada, blockera, överbelasta eller förhindra den normala funktionen av webbplatsen och den datorutrustning som stödjer den, liksom de får inte manipulera, radera, ändra eller kopiera innehållet som ingår i den. De bör inte heller överföra eller sprida bilder, videor, meddelanden eller annat material som på något sätt strider mot lagen, uppviglar till våld, kränker individers rättigheter och friheter, moral, heder, integritet, bild av tredje part eller som diskriminerar ras, kön, religion eller ideologi.

Allt innehåll på webben görs tillgängligt exklusivt för användarna av densamma, med det angivna syftet att göra produkterna kända för deras bättre kunskap och köp, om tillämpligt, men deras användning för kommersiella ändamål eller för deras efterföljande användning är förbjuden. distribution till tredje part.

5. INDUSTRIELL OCH IMMATERIELL EGENDOM.

Användaren av webbplatsen är skyldig att respektera alla industriella och immateriella rättigheter, både för www.medalab.com och för tredje parter, som de har tillgång till på sidan för att vara en ren användare av den, vilket har den tillgången för. inte ge dig några rättigheter över varumärken, handelsnamn, bilder, videor eller annat innehåll som är tillgängligt i din surfning.

6. KONTINUITET AV TJÄNST.

Elena Valladares kommer att se till att tjänsten på hennes webbplats inte avbryts, men på grund av möjliga incidenter utanför hennes kontroll, såsom strömavbrott, problem i kommunikationsnätverk, fel på värdservrar, etc., kan kontinuitet inte garanteras. sidan.

7. UTESKRIVNING AV ANSVAR.

Trots det faktum att alla tillgängliga resurser används för att undvika eventuella avbrott i tjänsten på webbplatsen, som anges i föregående punkt, Elena Valladares. frånsäger sig sitt ansvar för skador som uppstår på grund av bristande tillgång till den.

På samma sätt, och även om extrem noggrannhet tillämpas vid verifieringen av allt innehåll på webbsidan, såsom angivna priser, lager, färger eller tillgängliga varianter av de produkter som erbjuds, utesluter toyriaenalicante.com sitt ansvar för skador som härrör från i händelse av av avvikelser eller ofrivilliga fel i den informationen.

8. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER.

Jennifer Ujaldón Ruíz åtar sig att följa gällande lagstiftning angående skydd av personuppgifter som anges i vår integritetspolicy.

9. COOKIEPOLICY.

Jennifer Ujaldón Ruíz kan använda cookies för att förbättra användarnavigeringen på webbsidan, även om användaren kan konfigurera sin utrustning för att acceptera eller inte använda cookies eller ta bort dem om de tidigare har accepterat deras användning, enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy.

10. UPPFYLLNING OCH JURISDIKTION.

För alla situationer, kontroverser eller rättstvister som kräver ingripande av de rättsliga organen, underkastar parterna, uttryckligen avstå från annan jurisdiktion som kan motsvara dem, till kännedom och kompetens hos domstolarna i Ibi (Alicante).

11. GARANTI

För alla våra enheter: när kunden väl fått beställningen hem har de 7 dagar på sig att kontrollera att den är i gott skick.
Från och med då har den 2 års garanti (förutom Biotrohns batteri och elektroder, samt CIO2 Generator-pumpen, som är garanterad i 6 månader.)
lGarantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning, såsom felaktig rengöring efter varje användning, industriell användning av generatorn eller någon ändring av den. 
Om de behöver repareras betalas fraktkostnader av kunden. Medalabs tekniska service åtar sig att reparera/byta ut den mot en ny beroende på skadan.

12. FRAKTPOLICY.

Som en allmän regel skickar vi till alla länder i världen med vissa undantag.
Innan du köper en enhet, kontrollera noga om ditt land är bland följande.

Mexiko: Vi skickar inte utrustning till Mexiko. För att få vår utrustning måste du kontakta våra distributörer där.

Gabriela Castillo, +52 (1) 999-338-5839, gabcs@icloud.com

Det kan finnas en prisskillnad på vår webbplats beror detta på tullkostnader och administrativ hantering.

Argentina: Vi skickar ingen utrustning till Argentina. Du kanske kan kontakta våra distributörer i Mexiko och lägga din beställning.
Om du har möjlighet, kontakta någon du litar på från ett närliggande land.

0

Inga produkter i kundvagnen.

Translate »